PŁ w Global Ranking of Academic Subjects 2022

Opublikowano wyniki najnowszej edycji rankingu Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2022. Politechnika Łódzka po raz pierwszy została sklasyfikowana w dyscyplinie Energy Science & Engineering, zajmując pozycję w przedziale 301-400. Razem z PŁ, w tej samej setce, znalazła się tyko jedna uczelnia z Polski – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Shanghai Ranking Global Ranking of Academic Subjects uwzględnia 54 dyscypliny obejmujące nauki przyrodnicze, medyczne i społeczne, nauki o życiu oraz nauki techniczne i inżynierskie. Tegoroczne zestawienie obejmuje 1800 uczelni z 96 krajów. Czołowe pozycje w GRAS, należą do uczelni ze Stanów Zjednoczonych, następnie do uniwersytetów z Chin oraz Wielkiej Brytanii.

Ranking Szanghajski jest jednym z najbardziej prestiżowych rankingów światowych. Metodologia rankingu opiera się na pięciu kryteriach: liczbie artykułów naukowych, wpływie cytowań mierzonych wskaźnikiem Category Normalized Citation Impact (CNCI), odsetku publikacji powstałych we współpracy międzynarodowej, liczbie artykułów w najważniejszych czasopismach oraz liczbie znaczących nagród naukowych.

 

Więcej informacji w rankingu

 

Źródło: Politechnika Łódzka