PŁ sklasyfikowana w World University Rankings

Opublikowano (28.10) wyniki międzynarodowego rankingu World University Rankings 2021 by subject, w którym PŁ znalazła się po raz kolejny. 

Politechnika Łódzka, podobnie jak w zeszłym roku, została sklasyfikowana w 5 spośród 11 obszarów, w których prowadzona jest klasyfikacja: Business and Economics (601+), Computer Science (601-800), Engineering & Technology (801-1000), Life Sciences (601-800), Physical Sciences (801-1000).

W kategoriach, w których sklasyfikowano PŁ (poza kat. Engineering &Technology) najlepiej z polskich uczelni wypadł Uniwersytet Warszawski. Poza PŁ w rankingu by subject sklasyfikowano jeszcze 6 polskich uczelni technicznych: AGH, Politechnikę Warszawską, Politechnikę Wrocławską, Politechnikę Gdańską, Politechnikę Śląską i Politechnikę Krakowską – wyjaśnia Justyna Kopańska z Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ.

Times Higher Education World University Ranking jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych rankingów na świecie. W rankingu uwzględnia się 13 wskaźników zgrupowanych w 5 obszarach: jakość kształcenia (waga 30%), jakość prowadzonych badań (waga 30%), cytowania (waga 30%), transfer wiedzy (waga 2,5%) oraz umiędzynarodowienie (waga 7,5%). Te same wskaźniki wykorzystywane są w rankingu ogólnym oraz w rankingu dziedzinowym (by subject).

Politechnika Łódzka wystartowała po raz pierwszy w rankingu Times Higher Education World University Ranking w 2017 roku a w World University Rankings by subject – dwa lata później.

Więcej informacji na stronie rankingu.

Źródło: www.p.lodz.pl