PŁ rozpoczyna kształcenie generacji wysoko wykwalifikowanych specjalistów branży budowlanej

Komisja Europejska przyznała prawie 250 tysięcy euro na międzynarodowy projekt Budowanie kompetencji cyfrowych studentów i nauczycieli kierunków związanych z budownictwem oraz podnoszenie przygotowania cyfrowego uczelni w Unii Europejskiej (Building dIgital coMpetencies of students and teacHers in construction related degrees & incrEasing digitAl reaDiness of EU universities – BIMaHead).

Politechnika Łódzka będzie realizowała ten projekt wspólnie z partnerami z Francji, Niemiec, Szwecji i Macedonii Północnej. Koordynatorem na uczelni jest dr hab. inż. arch. Anetta Kępczyńska-Walczak, prof. w Instytucie Architektury i Urbanistyki, która w skrócie tak przybliża jego założenia:

Projekt koncentruje się na rozwijaniu umiejętności cyfrowych specyficznych dla przyszłych profesjonalistów w branży budowlanej – m.in. architektów, projektantów, inżynierów, konstruktorów – w zakresie tworzenia pełnego Modelu Informacji o Budynku (BIM), czyli nie tylko dokumentacji technicznej, ale też wirtualnego modelu trójwymiarowego, obecnie określanego jako „digital twin”. BIM stanie się integralną częścią kwalifikacji potrzebnych przyszłym pracownikom sektora budowlanego.

Pracując w międzynarodowym towarzystwie, uczestnikom łatwiej będzie porównywać dobre praktyki i scenariusze pedagogiczne, projektować nowatorskie koncepcje, opracowywać materiały e-learningowych w zakresie szkolenia BIM, testować wypracowane wspólnie rozwiązania oraz sporządzać oceny, a także wytyczne dla przyszłych działań edukacyjnych. Środki na te działania pochodzą z programu Erasmus +. Projekt zakończy się za dwa lata.

Źródło: www.p.lodz.pl