PŁ przygotowała 1700 miejsc na studiach II stopnia

Pod koniec stycznia rusza rekrutacja na studia drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej, rozpoczynające się w semestrze letnim, czyli od 27 lutego 2023 r. Dla kandydatów zainteresowanych zdobyciem stopnia magistra lub magistra inżyniera PŁ przygotowaliśmy bogatą ofertę.

Jest w czym wybierać. Można podjąć studia w PŁ aż na ośmiu wydziałach. Uczelnia przygotowała różnorodną ofertę kształcenia na 34 kierunkach studiów, w tym pięciu prowadzonych w języku angielskim. Na kandydatów czeka 1580 miejsc na studiach stacjonarnych, trwających trzy lub cztery semestry. Po studiach dwuletnich osoby, które posiadają licencjat mogą uzyskać stopień magistra inżyniera. Są to m.in. trzy kierunki na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności: biotechnologia; technologia żywności i żywienie człowieka; technologia kosmetyków.

W tegorocznej rekrutacji uczelnia proponuje dwa nowe kierunki studiów: zrównoważone technologie energetyczne oraz technologia nowoczesnych materiałów funkcjonalnych. Są to studia międzywydziałowe.

120 miejsc zostało przygotowanych na dwuletnich studiach niestacjonarnych, na kierunkach: budownictwo oraz inżynieria środowiska w budownictwie, prowadzonych na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

Na studia w PŁ mogą aplikować inżynierowie, a także licencjaci. Trzeba wcześniej sprawdzić wymagania stawiane na dany kierunek.

Na niektóre kierunki wymagana jest obecnie rozmowa kwalifikacyjna, przewidziana w terminach 16-17 lutego. Za rok przyjmie ona bardziej formalną postać i należy się spodziewać, że na części z oferowanych kierunków pojawią się egzaminy wstępne, na pewno będą wśród nich kierunki w języku angielskim – wyjaśnia dr inż. Joanna Ochelska-Mierzejewska, pełnomocnik rektora ds. rekrutacji PŁ. Limity przyjęć i zasady rekrutacji na poszczególne kierunki studiów znajdują się na stronie PŁ.

Rekrutacja na studia II stopnia zakończy się 14 lutego. Wyniki poznamy 21.02, zostaną opublikowane w portalu rekrutacyjnym oraz na stronie www.rekrutacja.p.lodz.pl.

 

Źródło: Politechnika Łódzka