Znakomite wyniki ewaluacji dyscyplin naukowych w PŁ

Politechnika Łódzka otrzymała oficjalne wyniki ewaluacji 12 dyscyplin naukowych, w których prowadzi badania. Rezultat jest znakomity. Trzy dyscypliny uzyskały prestiżową kategorię A+, sześć kategorię A i trzy B+. 

Rektor prof. Krzysztof Jóźwik czuje satysfakcję

 – To bardzo ważna decyzja, podkreślającą wysoką pozycję Politechniki Łódzkiej. Wyniki ewaluacji działalności naukowej uczelni za minione pięć lat świadczą o jakości prowadzonych badań i osiąganych efektach, które mają wpływ na jakość życia i rozwój gospodarczy. Mam też nadzieję, że wpłyną na wielkość subwencji dla uczelni.Wynik ten jest efektem wytężonej pracy bardzo wielu osób, za co wszystkim pięknie dziękuję. 

Nawiązując do wyników ogłoszonych w sierpniu prof. Krzysztof Jóźwik mówi

– Nie byliśmy usatysfakcjonowani, dlatego przygotowaliśmy bardzo dobrze umotywowane odwołania.  

Kategorie dyscyplin naukowych: 

A+  

 • nauki chemiczne
 • inżynieria chemiczna 
 • technologia żywności i żywienia

A 

 • informatyka techniczna i telekomunikacja 
 • inżynieria materiałowa 
 • inżynieria mechaniczna 
 • matematyka  
 • nauki fizyczne  
 • nauki o zarządzaniu i jakości 

B+ 

 • architektura i urbanistyka 
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika 
 • inżynieria lądowa i transport 

 

Źródło: Politechnika Łódzka