PŁ nagradza dobre praktyki

Politechnika Łódzka, wdrażając najlepsze i sprawdzone praktyki realizuje projekt „Budowanie doskonałości PŁ”. JM Rektor przyznał granty za najlepsze dobre praktyki pokazujące przykłady działań, które mogą korzystnie wpłynąć na rozwój uczelni w obszarze nauki, kształcenia i organizacji życia akademickiego.

W ramach aplikacji do projektu wpłynęło ponad trzydzieści zgłoszeń wskazujących działania już sprawdzające się na różnych wydziałach Politechniki Łódzkiej.

– Inicjując wewnątrzuczelniany projekt „Budowanie doskonałości PŁ” chcieliśmy zidentyfikować dobre praktyki stosowane przez dany wydział w celu ich wdrożenia w innych jednostkach uczelni. Wybraliśmy zwycięzców, przyznając 6 grantów po 5 tysięcy zł. Wszystkie działania zgłoszone przez wydziały zostały zebrane w specjalnej publikacji, która ma posłużyć wzmocnieniu współpracy jednostek Politechniki Łódzkiej, usprawnieniu funkcjonowania uczelni oraz umocnieniu jej kultury organizacyjnej – mówi rektor PŁ prof. Krzysztof Jóźwik.

Kolegium Rektorskie PŁ wskazało laureatów, których praktyki są szczególnie godne naśladownictwa, po dwa przykłady w każdym z trzech obszarów działania uczelni – nauce, kształceniu i organizacji.

Jako dobrą praktykę, ważną z punktu widzenia prowadzonych prac naukowych, wskazano współpracę nauki i biznesu prowadzoną przez Radę Biznesu Wydziału Chemicznego oraz Radę Naukowo-Gospodarczą Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

Inicjatywą nagrodzoną w zakresie kształcenia jest projekt „Innowacja” podjęty przez Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, w którym kilkuosobowe grupy najlepszych studentów Wydziału realizują na terenie przedsiębiorstwa prace projektowe nad tematami zgłoszonymi przez firmy. Z kolei Wydział Chemiczny angażując w projekty badawcze szczególnie uzdolnioną młodzież szkolną pozyskuje utalentowanych studentów, których otacza indywidualną opieką mentora, wspierając ich rozwój naukowy.

Praktyką godną naśladowania jest system wspomagający zarządzanie obsługą studentów wprowadzony na Wydziale Mechanicznym. Wspiera on sprawne załatwianie spraw przez pracowników dziekanatu, a studentów uwalnia od oczekiwania w długich kolejkach. Nagrodzono też Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki za pomysł wydzielenia specjalnego budżetu, o wykorzystaniu którego decydują studenci w głosowaniu. Z tych pieniędzy powstał na Wydziale ogólnodostępny aneks kuchenny.

 

Źródło: Politechnika Łódzka