PŁ na 2. miejscu w udzielonych patentach

Urząd Patentowy RP opublikował Raport za 2021 r. Politechnika Łódzka nadal zajmuje drugie miejsce w Polsce, z wynikiem 121 udzielonych patentów krajowych i zagranicznych. Pierwsze miejsce w rankingu należy do Politechniki Lubelskiej, z liczbą 136 uzyskanych patentów. Na trzecim miejscu jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, który zgłosił 118 patentów.

– Liczba patentów uzyskanych przez PŁ w roku 2021, podana w raporcie UP RP, obejmuje patenty krajowe i zagraniczne oraz walidacje patentów zagranicznych w UP RP na wynalazki zgłoszone również w zewnętrznych kancelariach patentowych. Z liczby 121 patentów jesteśmy w stanie podać rozkład na wydziały dotyczący 103 patentów – informuje Sekcja Rzeczników Patentowych PŁ.

I tak najwięcej patentów na Politechnice Łódzkiej jest na Wydziale Chemicznym – 24, następnie na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów – 16. O jeden mniej – 15 patentów krajowych ma Wydział Mechaniczny, który w zagranicznych urzędach patentowych uzyskał 5 patentów, w tym 2 patenty europejskie oraz po 1 we Włoszech, w Niemczech i Hiszpanii. 12 patentów uzyskał Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności. Po 10 patentów mają Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz Centrum Papiernictwa i Poligrafii. Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska uzyskał 8 patentów, a Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska – 3.

W sumie w tegorocznym rankingu Urzędu Patentowego RP sklasyfikowano 17 uczelni technicznych, 9 uniwersytetów klasycznych, 5 przyrodniczych/rolniczych i 5 medycznych. Wśród blisko 50 podmiotów znalazły się także 4 instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, 3 państwowe instytuty badawcze i 3 instytuty Polskiej Akademii Nauk. Ponad połowa przyznanych patentów dotyczyła wynalazków opracowanych w uczelniach bądź instytutach naukowych.

 

Źródło: Politechnika Łódzka