PŁ laureatem konkursu „Inkubator Innowacyjności +”


Politechnika Łódzka znalazła się w gronie laureatów konkursu „Inkubator Innowacyjności +”, którzy otrzymają z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego środki na wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych w szczególności w zakresie komercjalizacji.

Celem projektu jest promocja osiągnięć naukowych, zwiększenie ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym otoczeniem gospodarczym.

Wartość projektu: 2 660 164,00 PLN.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zadań w ramach projektu: 31 styczeń 2019 r.

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum z udziałem Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o. oraz Akademii im. Jana Długosza z Częstochowy. Liderem projektu jest Politechnika Łódzka.

Jednostka odpowiedzialną za realizację projektu ze strony Politechniki łódzkiej jest Dział innowacji i współpracy z gospodarką – Sekcja Transferu Technologii.

W ramach projektu realizowane będą działania w zakresie:

 • inicjowania oraz wzmacniania współpracy między środowiskiem naukowym, a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwania podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”;
 • przygotowania projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej;
 • zarządzania portfelem technologii obejmującego w szczególności:
  – monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,
  – analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,
  – prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,
  – analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem;
 • prowadzenia prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 tys. zł;
 • wskazania Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych.

Źródło: www.p.lodz.pl