PŁ koordynatorem trzech nowych projektów europejskich

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności ogłosiły wyniki projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach Akcji 2 – Partnerstwa współpracy dla szkolnictwa wyższego konkurs 2023. Politechnika Łódzka otrzymała finansowanie trzech wniosków na kwotę 1,2 mln euro.

Tematyka przyznanych do realizacji projektów wiąże się z działaniami mającymi zwiększyć szanse świeżo upieczonych absolwentów na zatrudnienie, łączeniem w edukacji zrozumienia Celów Zrównoważonego Rozwoju z rozwojem inteligencji emocjonalnej, a także projektowaniem immersyjnych doświadczeń 3D z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Każdemu z projektów przyznano maksymalne dofinansowanie w wysokości 400 tys. euro.

  • Projekt #edu4sdgs(„Building a Comprehensive Educational Ecosystem for Sustainable Development Goals”) będzie realizowany przez Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM) PŁ. Ma za zadanie zwiększyć wkład szkolnictwa wyższego w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Zaplanowano szkolenia, szkołę letnią i webinaria, przeznaczone dla studentów, osób uczących się przez całe życie, dostawców usług edukacyjnych i szkoleniowych, a także nauczycieli i trenerów. Partnerami PŁ są: uczelnie z Hiszpanii i Łotwy, organizacja NGO z Hiszpanii, niemiecka jednostka akredytująca oraz partner biznesowy z Polski. Koordynatorką projektu  jest dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ, dyrektor CWM.
  • Projekt „Best practices for high-immersion experiences design”dotyczy technologii immersyjnych, głównie projektowania immersyjnych doświadczeń 3D, które są  dobrym wsparciem procesu uczenia się, szczególnie dzięki wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości (VR). W projekcie realizowanym we współpracy z uczelniami z Portugalii i Hiszpanii zostaną opracowane materiały szkoleniowe dla projektantów 3D. Koordynatorem jest dr inż. Grzegorz Zwoliński z zespołu Voxel Research Lab na PŁ.
  • Projekt „Blended Outdoor Learning for fostering the employability of newly graduates” dotyczy konieczności wypełniania luki między formalnym wykształceniem a potrzebami szybko zmieniającego się społeczeństwa i rynku pracy. W tym celu zostanie przygotowany program szkoleniowy oparty na metodologiach uczenia się „na świeżym powietrzu” (outdoor learning). Koordynatorką projektu jest dr inż. Anna Laska-Leśniewicz z Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych PŁ. Partnerami są: uczelnie z Hiszpanii, Włoch, Litwy, Portugalii oraz hiszpańska firma szkoleniowa.

W tej edycji konkursu Partnerstwa współpracy dla szkolnictwa wyższego na liście znalazło się 14 projektów, wśród nich aż trzy z PŁ.

 

Źródło: Politechnika Łódzka