PŁ koordynatorem międzynarodowego projektu

Zwiększenie interakcji i relacji między wykładowcą a studentem, a także podniesienie motywacji podczas kształcenia online, to główne założenia projektu, który otrzymał 300 tysięcy euro dofinansowania. To najwyższa kwota przyznana w rozstrzygniętym konkursie programu Erasmus+ .

Nowy projekt „A model for Interactive (A)Synchronous Learning in Online STEM Education e-CLOSE” będzie realizowany w międzynarodowym towarzystwie.  Oprócz Politechniki Łódzkiej, która jest koordynatorem, będą uczestniczyć: University of Applied Sciences in Saarbrücken (Niemcy), University of Alcalá (Hiszpania) i University of Aveiro (Portugalia).

 – Jednym z najbardziej atrakcyjnych wyzwań projektu będzie opracowanie wirtualnego systemu nadawania mikrokwalifikacji, które student będzie mógł zdobywać dodatkowo w trakcie studiów. Co więcej studenci zostaną zaproszeni do eksperymentalnego zadania – tzw. mentoringu odwróconego, polegającego na wcieleniu się w rolę mentora dla swoich nauczycieli, z zakresu nowoczesnych narzędzi i komunikatorów wirtualnych –  wyjaśnia dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ, dyrektorkaCentrum Współpracy Międzynarodowej, lider projektu.

Projekt, który zakłada istotne zmiany w procesie edukacji i rozwoju studentów, będzie finansowany z  programu Partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji cyfrowej w sektorze szkolnictwa wyższego.
Więcej na temat projektu w Biuletynie Informacyjnym PŁ Życie Uczelni.

Źródło: www.p.lodz.pl