PŁ czwartą uczelnią najchętniej wybieraną przez kandydatów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowało tegoroczną rekrutację na studia. Po raz kolejny wśród kandydatów, politechniki okazały się popularniejsze niż uniwersytety. PŁ nadal zajmuje czwarte miejsce w rankingu popularności.

Listę najbardziej obleganych polskich uczelni otwierają cztery politechniki: Warszawska (7,1 kandydatów na miejsce), Poznańska (6,0), Gdańska (5,8) i Łódzka (5,2). Za nami na piątym miejscu jest Uniwersytet Warszawski (5,0).

Listę najpopularniejszych kierunków studiów, podobnie jak w latach ubiegłych, otwiera informatyka (38 285 kandydatów). W dalszej kolejności wysokim zainteresowaniem cieszyły się takie kierunki jak: zarządzanie (21 974), prawo (19 771) i psychologia (19 461).

Ogółem do publicznych szkół wyższych przyjęto 343 961 osób, w tym 94 195 na studia drugiego stopnia. Najwięcej osób zarejestrowano na studia stacjonarne 274 708, w tym tylko 66 939 na studia drugiego stopnia. W sumie na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017 do szkół publicznych i niepublicznych zarejestrowano 436 316 osób – poinformował na swojej stronie Departament Szkolnictwa Wyższego MNISW.

Źródło: nauka.gov.pl