Pierwszy zespół badawczy AI na UniLodz powołany!

Prowadzenie badań nad skutkami rozwoju sztucznej inteligencji i innych nowoczesnych technologii dla rynku pracy oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. To cele pierwszego zespołu badawczego w strukturze UŁ, powołanego przez Rektor UŁ prof. E. Żądzińską.

Koordynatorem zespołu został dr hab. Krzysztof Stefański, prof. UŁ z Katedry Prawa Pracy. W jego skład wchodzą ponadto: z Katedry Polityki Prawa – dr hab. Sylwia Wojtczak, prof. UŁ oraz z Katedry Prawa Pracy – dr Izabela Florczak, dr Marta Otto i dr Ewa Staszewska.

Postęp technologiczny oraz przełomowe wynalazki zawsze powodowały zmiany społeczne. Widać to w szczególności w odniesieniu do pracy ludzkiej – zarówno warunków jej wykonywania, jak i jej dostępności. I tak, wynalezienie przez Gutenberga druku w XV wieku przyspieszyło, mimo zaciętej walki mistrzów iluminatorów zjednoczonych w korporacji, koniec zawodu kopisty. Podobnie rewolucja przemysłowa, która rozpoczęła się w XVIII wieku, doprowadziła do zaniku niektórych zawodów jak choćby kaflarz, druciarz czy garncarz. Niemal na naszych oczach procesy automatyzacji i komputeryzacji spowodowały, że nie funkcjonują już zawody takie jak maszynistka przepisująca teksty, telefonistka czy zecer.

Z drugiej strony jednak, wynalezienie przez Gutenberga prasy drukarskiej doprowadziło równolegle do powstania zawodu typografa. Rewolucja przemysłowa była niewątpliwie początkiem nowych form organizacji pracy, a także wielu nowych zawodów zarówno na poziomie robotniczym (związanych z obsługą nowych urządzeń jak elektryk czy tokarz) jak również wymagających wiedzy eksperckiej (inżynierowie różnych specjalizacji). Wreszcie postęp cyfryzacji umożliwił powstanie nieznanych wcześniej całych gałęzi gospodarki oraz profesji z tym związanych jak informatycy czy programiści.

Obecnie stajemy w obliczu kolejnego przełomu w dziejach, jaki przyniesie ze sobą rozwój sztucznej inteligencji. Jej rozwój i upowszechnienie może zmienić niemal wszystkie sfery naszego życia. Niewątpliwie ogromny wpływ sztuczna inteligencja będzie wywierać na współczesny świat pracy, w kontekście zarówno zjawisk związanych z rynkiem pracy, prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych.

W niektórych branżach zastępowanie ludzi przez roboty zarządzane zdalnie przez sztuczną inteligencję będzie z pewnością przyjęte z entuzjazmem, stanowi bowiem szansę ograniczenia lub wyeliminowania wykonywania przez ludzi prac, które narażają ich na ryzyko utraty życia lub zdrowia. W innych branżach ten sam trend może być odbierany odmiennie jako istotne ryzyko dla istnienia wielu miejsc pracy, a w konsekwencji możliwości zarobkowania przez setki tysięcy pracowników. Zmiany nie będą przy tym dotyczyć jedynie struktury rynku pracy, oddziałując równolegle na prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych. Z pewnością będą miały ogromny wpływ na proces świadczenia pracy oraz warunki jej wykonywania. Nie znamy jeszcze skali przyszłych zjawisk, ani perspektywy czasowej ich wystąpienia, jednakże już dzisiaj możemy z dużą dozą pewności stwierdzić, że rozwój sztucznej inteligencji ma szansę doprowadzić do ogromnych, jeśli nie rewolucyjnych przekształceń w środowisku pracy. Badaniem tych zjawisk zajmie się nowo powołany zespół.

Źródło: www.uni.lodz.pl