Pierwsza zoologiczna wyprawa naukowa w filipińskie tropiki

Grupa naukowców z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ właśnie rozpoczęła badania bezkręgowców w tropikach Filipin.
Wyprawa nakierowana jest na badania szeroko rozumianej różnorodności biologicznej mięczaków, pająków i owadów lasów tropikalnych wyspy Mindanao, wchodzącej w jeden z najbogatszych centrów różnorodności biologicznej na świecie.
Naukowcy skupiają się głównie na eksploracji lasów tropikalnych i liczą na odkrycie gatunków nowych dla nauki.

W ekspedycji, która potrwa do 30 listopada 2019 r., bierze udział siedem osób z Wydziału BiOŚ: dr hab. Anna Drozd, prof. UŁ, dr hab. Małgorzata Dukowska, prof. UŁ, dr hab. Maciej Bartos, prof. UŁ, dr Łukasz Trębicki, mgr Joanna Leszczyńska, mgr Kacper Pyrzanowski oraz dr Radomir Jaskuła.