Pierwsza w regionie łódzkim specjalistyczna pracownia wirtualnej rzeczywistości została otwarta w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu rozpoczyna rok 2023 z nową infrastrukturą. 1 lutego oficjalnie otwarta została specjalistyczna pracownia wirtualnej rzeczywistości (VR). Zajęcia praktyczne będą odbywać w niej studenci prawa i kryminologii WSBiNoZ. Uczelnia planuje także bezpłatnie udostępnić nową pracownię uczniom szkół ponadpodstawowych i zapraszać chętnych na warsztaty kryminalistyczne.

W nowej pracowni znajduje się 10 stanowisk wyposażonych w komputery, monitory, gogle i kontrolery, telewizor oraz rzutnik. Sprzęt ten jest niezbędny do obsługi największej atrakcji pracowni, czyli symulatorów wirtualnej rzeczywistości:

VR kryminalistycznego badania – oględzin i zabezpieczania miejsca ujawnienia zwłok

oraz

VR symulacji rozprawy sądowej

Symulatory wirtualnej rzeczywistości pozwalają stworzyć przestrzeń dydaktyczną, która realnie byłaby zbyt kosztowna, niebezpieczna, czy wręcz niemożliwa do zaaranżowania. Scenariusze zajęć przypominają grę komputerową VR, z tą różnicą, że celem nie jest zabawa a zdobycie przez studentów praktycznych umiejętności i doświadczenia. Technologia wirtualnej rzeczywistości pozwala na wyświetlanie trójwymiarowego obrazu w specjalnie przeznaczonych do tego goglach. Dzięki najnowocześniejszej technologii studenci poruszają się w wygenerowanym świecie 3 D – przenoszą się na miejsce zdarzenia, gdzie ich zadaniem jest przeprowadzenie oględzin kryminalistycznych oraz zabezpieczenie śladów w sposób zgodny z procedurami i najlepszymi praktykami. W przypadku drugiego symulatora mogą natomiast wziąć udział w symulacji rozprawy sądowej, wcielając się między innymi w rolę sędziego, prokuratora, czy adwokata. Specjalny edytor pozwala na tworzenie różnych scenariuszy symulacji.

Wykorzystanie technologii VR w procesie kształcenia ma wiele zalet. Studenci rozwijają spostrzegawczość, umiejętności wyciągania wniosków i analizy, mogą także wielokrotnie przećwiczyć umiejętności praktyczne w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Świat cyfrowy zapewnia realizm sytuacyjny, gwarantując jednocześnie pełne bezpieczeństwo użytkownikom.

Nie da się zaprzeczyć, że zajęcia w pracowni wirtualnej rzeczywistości to nowy wymiar kształcenia, z którego obecnie korzystają największe światowe uniwersytety, takie, jak Harvard, czy Stanford. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu jest pierwszą w regionie łódzkim oraz jedną z niewielu w kraju uczelni, która będzie wykorzystywać technologię VR w procesie kształcenia. Pracownia powstała przy współpracy z firmą Asseco Data System S.A.

Prace realizowane w ramach projektu pt. Uczelnia dostępna 2.0, nr POWR.03.05.00-00-A049/21, którego celem jest niwelowanie barier w dostępności edukacji dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W ramach realizacji powstała infrastruktura możliwa do wykorzystania dla wielu grup odbiorców.
Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Źródło: Informacje Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu