Pierwsza rekrutacja do Szkół Doktorskich UŁ

Od 22 lipca można rekrutować się do nowo utworzonych Szkół Doktorskich Uniwersytetu Łódzkiego. Kandydaci mogą ubiegać się o możliwość kształcenia w 24 dyscyplinach naukowych, włącznie z naukami medycznymi. Przed zainteresowanymi wieloetapowa rekrutacja, która w wielu aspektach różni się od systemu przyjmowania na studia I i II stopnia. Wszystkie informacje znaleźć można na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego (zakładka „Oferta dydaktyczna”).

Rekrutacja – gdzie i kiedy?

Uniwersytet Łódzki utworzył cztery Szkoły Doktorskie: Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz BioMedChem. Ta ostatnia Szkoła prowadzona będzie wspólnie z dwoma instytutami Polskiej Akademii Nauk – Instytutem Biologii Medycznej oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych.

Elektroniczna rejestracja kończy się 11 sierpnia, do 14 sierpnia należy składać dokumenty, a pierwszy etap weryfikacji kandydatów, test z języka obcego, zaplanowano na 4 września. Rozmowy z kandydatami natomiast przeprowadzone zostaną w dniach 18-20.09.2019. Wszystkie informacje o rekrutacji do Szkół Doktorskich UŁ można znaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego – www.uni.lodz.pl , w zakładce Oferta dydaktyczna (na samej górze strony) lub bezpośrednio pod tym linkiem: https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/szkoly-doktorskie.

Uniwersytet Łódzki utworzył cztery Szkoły Doktorskie: Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz BioMedChem. (fot. Maciej Andrzejewski, UŁ)
Uniwersytet Łódzki utworzył cztery Szkoły Doktorskie: Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz BioMedChem. (fot. Maciej Andrzejewski, UŁ)

Zasady rekrutacji

O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej może ubiegać się osoba z tytułem magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym. Nie można kształcić się w więcej niż jednej Szkole Doktorskiej równocześnie. W przeciwieństwie do rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, nie trzeba tutaj wnosić opłaty rekrutacyjnej.

Sprawdzanie predyspozycji kandydatów rozpoczyna się od testu z języka obcego nowożytnego, z którego trzeba uzyskać minimum 60% możliwych do uzyskania punktów. Komisja rekrutacyjna ocenia również dotychczasowy dorobek naukowy kandydata i opracowany przez niego konspekt pracy doktorskiej.

Jednym z elementów rekrutacji jest również rozmowa z kandydatem, podczas której komisja sprawdza jego wiedzę w wybranym obszarze badawczym, motywację do kształcenia się w Szkole Doktorskiej, znajomość metod badawczych w danej dyscyplinie naukowej oraz – w razie potrzeby – podstawowe informacje z zakresu finansowania projektów badawczych.

Programy Szkół Doktorskich UŁ stwarzają doktorantom możliwość uzyskania kwalifikacji na zaawansowanym poziomie w zakresie odnoszącym się nie tylko do procesu realizacji pracy doktorskiej, ale obejmujących także trening zawodowy (wzmacnianie warsztatu badawczego oraz podnoszenie kwalifikacji w zakresie pracy dydaktycznej) i rozwój osobisty (kompetencje miękkie, w tym kształcenie umiejętności aktywnego planowania własnej kariery oraz rozwój w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów).

Umiejętności te są konieczne nie tylko do pomyślnego zakończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej, ale także w rozwoju kariery zawodowej. Jednocześnie programy kształcenia pozwalają realizować badania interdyscyplinarne. Kształcenie we wszystkich szkołach trwa 4 lata i jest bezpłatne.

UŁ przyjął program kształcenia 4 Szkół Doktorskich – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/
materiały źródłowe: Szkoły Doktorskie UŁ

redakcja: Centrum Promocji UŁ