P&G ma DWA STYPENDIA dla studentów Politechniki Łódzkiej

 

UWAGA studenci wszystkich kierunków Politechniki Łódzkiej! P&G funduje dla Was STYPENDIA!

O Stypendium może się ubiegać Student co najmniej trzeciego roku studiów inżynierskich lub student studiów drugiego stopnia Politechniki Łódzkiej, który:

  • uzyskał średnią z ocen za ostatnie dwa semestry 4,00 i więcej;
  • posługuje się językiem angielskim w stopniu bardzo dobrym;
  • jest zainteresowany odbyciem praktyk lub pracą w firmie Procter&Gamble;
  • nie był stypendystą ani praktykantem firmy Procter&Gamble w przeszłości.

REGULAMIN i FORMULARZ APLIKACYJNY

Aplikuj do 29 października 2021 r.

Wszystkie stypendia Pracodawców: https://mlodziwlodzi.pl/o-inicjatywach/stypendia-pracodawcow/