Paweł Czapski z PŁ laureatem konkursu Etiuda

Narodowe Centrum Nauki sfinansuje 84 stypendia dla doktorantów, którzy realizują badania podstawowe i stawiają pierwsze kroki na ścieżce kariery naukowej. Wśród laureatów konkursu Etiuda 8 jest Paweł Czapski, doktorant na Wydziale Mechanicznym PŁ.

Paweł Czapski realizuje badania do swojej pracy doktorskiej pod opieką prof. Tomasza Kubiaka w Katedrze Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji. Tematem badań jest „Wpływ naprężeń resztkowych powstających w procesie produkcji laminatu na stateczność i nośność cienkościennych konstrukcji kompozytowych”.

Jak wyjaśnia doktorant, prace polegają na badaniu i optymalizacji procesu wytwarzania kompozytów włóknistych, jak włókno szklane i węglowe tak, aby zwiększyć ich sztywność i wytrzymałość. W ramach stażu w konkursie Etiuda planuje wyjechać do Wielkiej Brytanii na University of Bath, gdzie będzie prowadził dokładne analizy mikroskopowe wytworzonych próbek.

Cienkościenne konstrukcje kompozytowe, nad którymi pracuje Paweł Czapski są wykorzystywane w lotnictwie, motoryzacji oraz w turbinach wiatrowych. Optymalizacja procesów produkcyjnych prowadzi do znaczącej redukcji kosztów wytwarzania.

Konkurs ETIUDA jest skierowany do uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski w jednostce naukowej lub badawczej uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora. Wniosek Pawła Czapskiego był szósty w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych. W tej kategorii zostało złożonych 188 aplikacji, a przyznano 34. Otrzymany grant jest przeznaczony na kontynuację i rozszerzenie badań realizowanych w ramach Diamentowego Grantu, którego nasz doktorant został laureatem w 2017, w VI edycji.

 

Źródło: Politechnika Łódzka