LSI Software

Misja LSI Software

Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą.

Profil

LSI Software S.A. jest wiodącym na rynku polskim producentem oprogramowania dla sektorów detalicznego (retail) i gastronomiczno-hotelarskiego (hospitality). Jesteśmy producentem własnego systemu klasy ERP (Enterprise Resource Planning).

Innowacyjność

Nazwa firmy, której pierwszy człon jest skrótem zwrotu Large Scale Innovations, oznacza dążenie do uzyskania jak największego stopnia innowacyjności oraz doskonałości w dostarczanych rozwiązaniach informatycznych. Naszą innowacyjność łączymy ze zrozumieniem potrzeb naszych klientów oraz otoczenia, w którym działają. Zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów, którzy odpowiadają za prawidłowy przebieg wszelkich realizowanych usług oraz osiągniecie celu, jakim jest uzyskanie przez naszych klientów przewagi konkurencyjnej.

Jakość

Intensywnie inwestujemy w rozwój swoich produktów i ich jakość – wdrożyliśmy system zarządzania jakością ISO 9001:2009.

Współpraca międzynarodowa

LSI Software jest wieloletnim partnerem Microsoft. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem w Polsce Long Range Systems, Sable Corporation, Logic Controls i Nuvo Technologies. Owocuje to dostępem do najnowszych technologii używanych na świecie.

Jawność działania

Od momentu powstania w 1991 roku, LSI Software stała się liczącym i znanym dostawcą rozwiązań informatycznych obsługującym kilka tysięcy klientów na terenie całej Polski. Od 2006 r. jesteśmy notowani na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

LSI Software S.A.
Ul. Przybyszewskiego 176/1718
93-120 Łódź
Tel.042 680 80 00
Fax 042 680 80 99
www.lsisoftware.pl
info@lsisoftware.pl