Otwarcie Alchemium i doktorat honoris causa dla prof. Klausa Müllena

Piątek, 17 września będzie dniem, w którym odbędą się dwie ważne dla Politechniki Łódzkiej uroczystości. Pierwszą z nich jest otwarcie budynku Alchemium- magia chemii jutra oraz nadanie znajdującej się w nim reprezentacyjnej auli imienia profesora Tadeusza Paryjczaka, którego tablica pamiątkowa zostanie odsłonięta w holu przed audytorium. Uroczystość rozpocznie się o godz. 10:00.

Dwie godziny później prof. Klaus Müllen, niemiecki uczony cieszący się w środowisku naukowym międzynarodową sławą otrzyma tytuł doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej.

Obie uroczystości odbędą się w budynku Alchemium (bud. A34), ul. Żeromskiego 114.

Otwarcie Alchemium

Nowoczesna bryła budynku, znakomicie zaplanowane wnętrza tworzące przyjazne warunki do pracy i nauki, aula na 500 osób, mniejsze audytoria i sale seminaryjne, znakomite zaplecze konferencyjne oraz duża przestrzeń wystawiennicza dla najdłużej funkcjonującej w uczelni galerii „Politechnika” – tak w skrócie można opisać pierwszy z budynków kompleksu Alchemium, oddany do użytku.

Jak mówi dziekan wydziału prof. Małgorzata Iwona Szynkowska-JóźwikPrzez długie lata Wydział Chemiczny starał się o nowy kompleks budynków i to było jak „w pogoni za marzeniami”, które teraz się realizują, dzięki wsparciu i staraniom wielu osób. Cały kompleks „Alchemium” będzie miał powierzchnię 27 tys. m2, co zapewni pracownikom, doktorantom i studentom Wydziału nowoczesne warunki do pracy, prowadzenia badań i procesu kształcenia na miarę współczesnych i przyszłych wyzwań dotyczących rozwoju nauk chemicznych.

Zakończona inwestycja kosztowała nieco ponad 64,8 mln zł. Na jej realizację PŁ otrzymała dotację z ministerstwa edukacji i nauki w kwocie 47,5 mln.

Reprezentacyjna i świetnie wyposażona aula otrzyma imię prof. Tadeusza Paryjczaka (1932 –2019). Jest to wyraz uznania dla wybitnych zasług Profesora, który przez kilkanaście lat kierował Wydziałem Chemicznym – na dziekana Wydziału był wybierany w latach 1975-1999 (z przerwami 1981-1984 i 1990-1993). Stworzył wiodący w kraju i poza granicami kierunek badawczy adsorpcji i katalizy. Ostatnie lata swojej pracy zawodowej poświęcił zagadnieniom zielonej chemii, będąc współautorem pierwszej w Polsce monografii na ten temat. Prof. Tadeusz Paryjczak został uhonorowany godnością doktora honoris causa przez Politechnikę Łódzką oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Przed aulą umieszczono tablicę pamiątkową poświęconą pamięci Profesora.

Doktorat honoris causa dla prof. Klausa Müllena

Profesor Klaus Müllen od wielu lat jest jednym z najwybitniejszych i najbardziej wpływowych chemików na świecie. Jego osiągnięcia wyznaczają nowe kierunki rozwoju w chemii organicznej i polimerów oraz w zaawansowanej inżynierii materiałowej – mówi prof. Jacek Ulański, promotor doktoratu, kierownik Katedry Fizyki Molekularnej na Wydziale Chemicznym.

Niemiecki uczony ma wybitne osiągnięcia w dziedzinie chemii polimerów, chemii supramolekularnej i nanotechnologii. W ostatnich latach głównym tematem jego zainteresowań są materiały grafenowe oraz ich potencjalne zastosowania w elektronice organicznej.

Przyglądając się karierze zawodowej prof. Klausa Müllena można zauważyć jej niezwykle błyskotliwy przebieg: studia chemiczne na Uniwersytecie w Kolonii ukończył w 1969 r. Trzy lata później uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie w Bazylei, a w 1978 r. habilitację w ETH Zürich. 10 lat po ukończeniu studiów został profesorem na Uniwersytecie w Kolonii, a następnie na Uniwersytecie w Moguncji (1984). Od 1989 r. aż do przejścia na emeryturę w 2017 r. był dyrektorem Instytutu Maxa Plancka Badań Polimerów w Moguncji.

Współpraca naukowa prof. Klausa Müllena z Politechniką Łódzką trwa od 20 lat. Profesor ma szczególny wkład w projekt Międzynarodowego Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM) nowo powołanej Międzynarodowej Agendy Badawczej, współfinansowanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Obecnie jest przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Naukowego tego Centrum.

 

Źródło: Politechnika Łódzka