Ogólnopolski Kongres Ekonomicznych Kół Naukowych

W dniach 8 – 10 listopada w Warszawie odbędzie się pierwszy w Polsce Ogólnopolski Kongres Ekonomicznych Kół Naukowych. Projekt ten powstał z inicjatywy czterech organizacji studenckich z Łodzi i Warszawy: Koła Naukowego Strategii Gospodarczej UW, Studenckiego Koła Naukowego Konsultingu przy Szkole Głównej Handlowej oraz Studenckiego Koła Naukowego Progress i Studenckiego Koła Naukowego OPTEAM z Uniwersytetu Łódzkiego.
Ogólnopolski Kongres tokonferencja, której uczestnikami są przede wszystkim studenci zrzeszeni w ekonomicznych kołach naukowych największych polskich uczelni a także przedstawiciele uczelni oraz przedstawiciele pracodawców. Spotkanie to będzie przełomowym krokiem na drodze do silniejszej integracji studenckich środowisk naukowych i pozwoli na efektywną wymianę do doświadczeń pomiędzy firmami, władzami uczelni i środowiskiem akademickim.
UWAGA!
W ramach Kongresu odbędzie się OGÓLNOPOLSKI KONKURS na najlepszy esej dotyczący współczesnej edukacji wyższej w Polsce. Skierowany jest on do studentów z całej Polski mających własne obserwacje, propozycje i koncepcje dotyczące kształtu edukacji ekonomicznej w Polsce.
Prace należy przesłać na adres:konkurs.esej@gmail.com w terminie do 18.10.2012r.
Konkurs ten daje szanse autorom najlepszych prac na udział w Kongresie. Ponadto na zwycięzców czekają także cenne nagrody rzeczowe oraz publikacja pracy, a także bezpłatny udział w konferencji Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
Więcej szczegółowych informacji na temat KONKURSU oraz Kongresu można znależć na:
www.kongres.waw.pl

Źródło: Informacja Organizatora