Od gumy do papieru.

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej, biotechnolodzy i papiernicy, „pieką dwie pieczenie na jednym ogniu”. Opracowali sposób zamiany zużytych opon w biodegradowalne opakowanie – zysk dla środowiska niezaprzeczalny. 

Unieszkodliwianie milinów ton opon wycofanych z eksploatacji i zgromadzonych na składowiskach to duży problem ekologiczny i ekonomiczny. Opony są toksycznym i trudno biodegradowalnym materiałem.

Metoda, która „zjada gumę” i przetwarza ją w papier została opracowana przez zespół w składzie: dr hab. inż. Tomasz P. Olejnik, prof. PŁ, dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska, prof. PŁ, dr inż. Marta Pietras (Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności) oraz dr inż. Magdalena Kmiotek (Centrum Papiernictwa i Poligrafii PŁ). Nowatorskie rozwiązanie chronione jest kilkoma patentami

– Metoda wykorzystuje aktywność szczepu bakterii Lactiplantibacillus plantarum do wytwarzania biocelulozy. W tym procesie bakterie czerpią energię z odpadu gumowego. Jednak ze względu na dużą retencję wody oraz niezadowalające właściwości wytrzymałościowe ta celuloza bakteryjna nie nadaje się do produkcji papieru. Opracowaliśmy specjalny kompozyt – mieszaninę celulozy roślinnej i bakteryjne, poprawiając dzięki temu cechy fizykochemicznych otrzymanego w ten sposób papieru, który staje się nieprzepuszczalny dla powietrza i jest oczywiście biodegradowalny – wyjaśnia prof. Olejnik.  

Zdaniem twórców z PŁ otrzymany papier może znaleźć zastosowanie do wytwarzania opakowań, które z powodzeniem mogą zastąpić plastik.

Na zdjęciu:

Od lewej: dr hab. inż. Tomasz Olejnik, prof. PŁ, dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska, prof. PŁ, dr inż. Magdalena Kmiotek, dr inż. Marta Pietras