Obraz łączy ludzi

Zapraszamy do wejścia w twórczy dialog z mieszkańcami naszego Miasta w ramach realizacji projektu „Obraz łączy ludzi” wyróżnionego w konkursie „Studenci dla Łodzi – Kreujemy lokalnie”. Wydarzenie odbędzie się 29 września br. o godz. 15.00w pracowni Natalia Anna Kalisz Pro Arte Studio przy ul. Przędzalnianej 53/6.
Ideą projektu jest stworzenie wielkoformatowego dzieła malarskiego, którego każdy obserwator może stać się współtwórcą. Obowiązuje pełna dowolność, otwartość i eksplozja twórczej ekspresji. Wydarzenie towarzyszyć będzie Pchlim Targom, oraz prezentacji pracowni twórczych na terenie osiedla Księży Młyn. Zarówno odzież ochronna jak i wszelkie niezbędne materiały dostępne będą na miejscu.
Obraz, album z wpisami autorów dzieła, fotograficzny i filmowy zapis happeningu zostanie zaprezentowany dn. 17.10.13 podczas Łódź Design Festival 2013 w pracowni artystycznej Natalia Anna Kalisz Pro Arte Studio.
W przyszłym roku obraz podzielony na mniejsze części weźmie udział w aukcji. Środki zebrane podczas licytacji przeznaczone zostaną na rozwój pracowni Pro Arte Studio, oraz na pomoc dla Łódzkiego Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji Ad Rem.
Przyjdź, przyłącz się do akcji i przekonaj się, że zrzucenie wewnętrznych blokad leży w zasięgu twoich możliwości!
Źródło: Informacje Organizatora