O łódzkich inwestycjach na konferencji geotechnicznej

Zapoznanie się z problemami wielkich łódzkich inwestycji: budowy trasy W-Z oraz dworca Łódź Fabryczna, powstających w skomplikowanej sytuacji hydrogeologicznej miasta to przykład ciekawych doświadczeń inżynierskich o jakich będzie mowa na konferencji organizowanej przez Oddział Łódzki Polskiego Komitetu Geotechniki oraz Katedrę Geotechniki i Budowli Inżynierskich Politechniki Łódzkiej. Wydarzenie organizowane co trzy lata gromadzi najważniejsze dla polskiej geotechniki postaci i porusza tematykę najbardziej aktualną z naukowego i praktycznego punktu widzenia.

Od 7 do 10 lipca (wtorek-piątek) Politechnika Łódzka będzie gościć specjalistów środowiska naukowego i technicznego polskiej geotechniki, uczestników Krajowej Konferencji Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej oraz Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Geotechników. Konferencja odbędzie się w Budynku Trzech Wydziałów, w audytorium F10 (Aula im. Prof. Włodzimierza Krysickiego).

Wiodący temat konferencji „Problemy geotechniczne i środowiskowe na terenach zurbanizowanych” znakomicie współgra z tym, co możemy obserwować w ostatnich latach w rozwoju Łodzi.

– Dziś jednym z ważnych elementów strategii Łodzi jest rewitalizacja postindustrialnej tkanki miejskiej. Na terenie zabytkowej elektrociepłowni EC1 powstaje nowoczesne centrum kultury, w dawnej fabryce Poznańskiego powstało centrum handlowo usługowe „Manufaktura”. Rozpoczęta właśnie, kompleksowa rewitalizacja kamienic tworzących centrum miasta to ambitne zadanie dla środowiska inżynierskiego Łodzi – mówi dr hab. Marek Lefik prof. PŁ, kierownik Katedry Geotechniki i Budowli Inżynierskich i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

Podczas Forum Nauka-Praktyka, odbywającego się w ramach konferencji, wygłoszone zostaną referaty dotyczące bezpośrednio wielkich łódzkich inwestycji: Trasy W-Z oraz budowy nowego Dworca Łódź Fabryczna. Doświadczenia firm prowadzących te inwestycje przedstawione zostaną jako oryginalne i jedne z najciekawszych rozwiązań geotechnicznych, jakie wdrożono w polskiej praktyce budowlanej.

– Geotechnika, a wraz z nią geoinżynieria to dziedziny nauki bardzo intensywnie rozwijające się obecnie w świecie i w Polsce. Wiąże się to z jednej strony z niezbędnym dla rozwoju cywilizacji pozyskiwaniem nowych terenów na cele inwestycyjne, które na ogół były dotychczas uznane jako nieprzydatne do tych celów, a zatem wymagają ulepszeń, wzmocnienia lub zastosowania nowych technologii fundamentowania. Z drugiej strony rozwój geoinżynierii wynika z jej znaczenia dla bezpieczeństwa w takich dziedzinach, jak budownictwo, inżynieria komunikacyjna, niektóre działy energetyki – energetyka wodna, jądrowa, budowa energetycznych linii przemysłowych, inżynieria środowiska, górnictwo, w tym wydobycie ropy i gazu, rolnictwo, a także oceanotechnika, inżynieria brzegowa, stoczniowa i portowa – wyjaśnia prof. Lefik.

Dla pracowników naukowo-badawczych, inżynierów praktyków oraz firm projektowych, konsultingowych i wykonawczych ze wszystkich ośrodków w Polsce konferencja stanie się okazją do zwiedzenia Łodzi i poznania jej wielkich budów.

Więcej informacji: https://www.bais.p.lodz.pl/index.php/konflink

Źródło: Informacje Rzecznika Prasowego Politechniki Łódzkiej