Politechnika Łódzka

 

Krótka Indywidualna Ścieżka Studiowania jest ogromną szansą rozwoju dla wybitnie uzdolnionych studentów. Daje im możliwość osiągania poszczególnych szczebli kariery naukowej w dużo szybszym tempie. Jest to oferta skierowana do wybitnych studentów, którzy dzięki wytężonej pracy będą mogli uzyskać stopień inżyniera po 3 latach, magistra po roku, a doktora po kolejnych 2 latach.

Podstawowe założenie Krótkiej Indywidualnej Ścieżki Studiowania stanowi włączenie najwybitniejszych studentów, już od pierwszych chwil ich obecności na uczelni, do udziału w projektach badawczych. Efekty kształcenia zdefiniowane dla programów, na których studiują, będą  osiągać poprzez udział w innowacyjnych formach kształcenia i samodzielnego uczenia się, takich jak Problem-based Learning, Research-based Learning oraz Design Thinking.

Studenci kształcą się pod opieką naukową młodych, ale już bardzo doświadczonych i utytułowanych naukowców. Pełnią oni rolę przewodników, którzy dbają o jak najlepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego studenta i pomagają tworzyć ścieżkę studiów.

Studenci kształcący się w ramach KISS biorą udział w licznych projektach interdyscyplinarnych, przedsięwzięciach międzynarodowych i szkołach letnich na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych. Twórcy inicjatywy Krótkiej Ścieżki założyli również, że przed ukończeniem studiów magisterskich przynajmniej część studentów będzie prowadziła własne projekty badawcze.

Bardzo ważnym elementem Indywidualnej Ścieżki Studiowania, jest wyjazd do najbardziej renomowanych uczelni europejskich i światowych, celem zdobycia bogatego doświadczenia, jak również, w niektórych przepadkach, drugiego dyplomu.

 

Wysoki standard kształcenia to nie tylko projekty badawcze, wykwalifikowana kadra i perspektywy pracy. To także miejsce, atmosfera i otoczenie środowiska akademickiego.

Politechnika Łódzka oferuje:

  • miejsca swobodnej nauki,
  • strefy relaksu,
  • dostęp do Internetu,
  • parkingi dla rowerów,
  • rozwijanie różnorodnych zainteresowań w organizacjach studenckich.

Pokazanie uczelni nowoczesnej i dającej możliwości indywidualnego rozwoju, to sposób na przyciągnięcie uzdolnionych młodych ludzi na Politechnikę Łódzką.