subiektywNA ŁÓDŹ

Kon­kurs fotograficzny dla studentów pn. „subiektywNA ŁÓDŹ” to okazja do pokazania innym, jak widzę Łódź- miasto, w którym mieszkam i studiuję. Konkurs to oczywiście również moż­li­wość wygra­nia atrakcyjnych nagród.

Krok 1

Zrób zdjęcie, najciekawiej Twoim zdaniem prezentujące miasto Łódź.
Pamiętaj, że do Konkursu przyjmowane są prace w pliku cyfrowym format  JPG o minimalnej rozdzielczości 3024 x 2016 pikseli (wielkość pliku do 5 MB), umożliwiającym jej powielanie.

Krok 2

Wypeł­nij i wyślij poniż­szy for­mu­larz zgło­sze­niowy.

Osta­teczny ter­min to 31 października 2012 r., godz. 16.00.