Nowy kierunek studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania UŁ

logo_ul_lodz

Wydział Zarządzania UŁ zaprasza na nowy kierunek studiów podyplomowych „Rachunkowość i zarządzanie finansowe w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych”.

To propozycja dla księgowych, członków zarządów oraz rad nadzorczych zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie sprawozdawczości i rachunkowości. Nowy kierunek powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszaneprzez osoby zarządzające tymi podmiotami.

Ruszyła rekrutacja na nowy kierunek studiów dla profesjonalistów związanych z gospodarką mieszkaniową. „Rachunkowość i zarządzanie finansowe w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych” to dawka praktycznej i aktualnej wiedzy. Słuchacze poznają finansowe, podatkowe i prawne podstawy funkcjonowania tych podmiotów, zapoznają się z ewidencją księgową i pozaksięgową, a także z analizą sytuacji finansowej i niefinansowej.

– Kierunek stanowi uzupełnienie wiedzy z obszaru rachunkowości i sprawozdawczości spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Specyfika tych podmiotów powoduje, że ich rachunkowość i sprawozdawczość traktowane są jako trudne i niezrozumiałe, a w rzeczywistości są po prostu inne niż pozostałych jednostek – mówi dr Sławomir Jędrzejewski, kierownik studiów.

Potwierdzeniem odmienności jest wydanie budzącego kontrowersje stanowiska Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego.
– Prowadzący zajęcia przekażą słuchaczom praktyczną wiedzę o zasadach sporządzania sprawozdań finansowych oraz ewidencji i sprawozdawczości finansowej i niefinansowej. Jest to kluczowe, ponieważ pomimo podobieństwa pod względem celu i zasad funkcjonowania, w tych kwestiach spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe są zupełnie różne – dodaje dr Sławomir Jędrzejewski.

Tematyka studiów jest również aktualna ze względu na możliwość uzyskania dofinansowania z programu unijnego – Poddziałanie 4.3.4 Głęboka modernizacja budynków wielorodzinnych mieszkaniowych – który pozwala na dofinansowanie wielu zadań termomodernizacyjnych nawet do 85% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Zagadnienia te zostaną omówione przez specjalistów posiadających nie tylko przygotowanie teoretyczne, ale również doświadczenie praktyczne.

Więcej informacji o kierunku na stronie: https://bit.ly/1tu7Ll3

Źródło: Uniwersytet Łódzki