Nowy hybrydowy materiał budowlany

Międzynarodowy panel ekspertów wybrał 26 najlepszych projektów w konkursie ERANet-LAC . Jednym z projektów koordynować będzie Politechnika Łódzka.

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ będzie prowadził prace badawcze nad hybrydowym materiałem budowlanym o szczególnych właściwościach. Projektem kieruje dr hab. inż. Dariusz Heim. Partnerami w projekcie są uczelnie z Łotwy (Institute of Physical Energetics), Argentyny (Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional) oraz Chile (Pontificia Universidad Católica de Chile).

Na czym polega innowacyjność projektu?

Wartość współczynnika przenikania ciepła przeszkleń stosowanych w budynkach jest średnio cztery razy wyższa niż elementów nieprzezroczystych. Każdy zapewne nie raz już odczuł w związku z tym, że w okresie zimowym mamy do czynienia z istotnymi stratami ciepła, a latem następuje przegrzewanie pomieszczeń i całych budynków. Na przestrzeni całego roku asymetria promieniowania w strefie przyokiennej powoduje pogorszenie komfortu cieplnego użytkowników. Jak podkreśla dr hab. inż. Dariusz Heim często stosowane transparentne fragmenty ścian budynków pod względem parametrów fizycznych stanowią jeden z najsłabszych elementów przegród zewnętrznych.

Celem projektu jest opracowanie, na podstawie badań teoretycznych i eksperymentalnych, technicznego rozwiązania pozwalającego na uzyskanie komponentu o cechach zapewniających oczekiwaną przepuszczalność światła dziennego przy jednoczesnej poprawie bilansu cieplnego (podwyższona pojemność cieplna) na przestrzeni roku – wyjaśnia dr hab. inż. Dariusz Heim. – Cel ten zostanie osiągnięty przez zwiększenie efektywności energetycznej oszklenia dzięki zastosowaniu materiałów fazowo zmiennych (MFZ) o ściśle określonych właściwościach.

Realizacja projektu została podzielona na trzy fazy: analizy teoretyczne i badania materiałowe, symulacje numeryczne oraz badania eksperymentalne. Okres realizacji innowacyjnego tematu przewidziany jest na lata 2017-2019, a planowany termin rozpoczęcia prac to 2 stycznia 2017 roku.

Projekt zatytułowany jest Hybrydowy, translucentny komponent budowlany do magazynowania energii cieplnej promieniowania słonecznego.

Źródło: Informacje Rzecznika Prasowego Politechniki Łódzkiej