Nowocześnie o obywatelskości – projekt z udziałem UŁ

Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego pomagają nauczać o obywatelskości. Nauka Obywatela to koordynowany przez Fundację Liberte! projekt, skierowany do nauczycieli wiedzy o społeczeństwie, przedsiębiorczości i etyki w szkołach średnich. Za pośrednictwem platformy online, nauczyciel zyskuje dostęp do darmowej bazy materiałów dydaktycznych, które stanowią uzupełnienie podstawy programowej w postaci treści dodatkowych.

Poszczególne działy tematyczne opracowane były przez ekspertów i dydaktyków, między innymi z Uniwersytetu Łódzkiego. Twórcami treści są dr hab. Tomasz Kamiński, prof. UŁ (dział „Migracja”) oraz dr Marcin Frenkel (dział „Media społecznościowe”) z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, a także dr Olga Łabendowicz (dział „Troska o planetę”) z Wydziału Filologicznego, która jest koordynatorem projektu w Fundacji Liberté!

Dedykowana platforma online stanowi kompleksowy e-podręcznik, w którym znajdują się gotowe materiały dydaktyczne, tematy do dyskusji w klasie, treści interaktywne, kluczowe zagadnienia i pojęcia oraz ćwiczenia do realizacji w ramach lekcji. Nauczycielowi pozostawiona jest pełna dowolność w zakresie tego, które materiały wykorzystać.

Tematy poruszane w projekcie obejmują obszary kluczowe dla zrozumienia przez młodzież sposobów funkcjonowania współczesnego świata. Są wśród nich: ubóstwo, konsumpcja, praca, zanieczyszczenie środowiska, nierówności, migracja, zdrowie, sieci społeczne, wybory, media i propaganda.

Każdy z rozdziałów zawiera indywidualne lekcje opracowane pod kątem zagadnień związanych z ekonomią, etyką i obywatelstwem. Podejmowane zagadnienia uwzględniają trzy podejścia: na poziomie jednostki, społeczeństwa i w perspektywie globalnej.

Wszystkie tematy zostały opracowane w oparciu o podstawę programową, stanowiąc jednocześnie jej naturalne uzupełnienie i rozszerzenie. Zaproponowane lekcje przedstawiają omawiane zagadnienia w zgodzie z ideą zintegrowanego nauczania złożonych zagadnień w sposób innowacyjny i angażujący ucznia. Niemniej jednak, w zależności od nauczanego przedmiotu, nauczyciel może dowolnie korzystać z dostępnych materiałów tak, by dostosować je do potrzeb własnych i uczniów.

Nadrzędnym celem projektu jest ułatwienie pracy nauczycielom zaangażowanym w kształtowanie umysłów oraz poszerzanie horyzontów młodych obywateli na drodze ku świadomemu rozwojowi. Korzystanie z dostępnych materiałów jest bezpłatne.

Projekt naukaobywatela.pl jest koordynowany przez Fundację Liberte! we współpracy z Lithuanian Free Market Institute (LFMI) w ramach programu Erasmus+.

Źródło: http://biuletyn.uni.lodz.pl/