Nowoczesne technologie w Twojej firmie – Brunch z PŁ

Politechnika Łódzka z sukcesem transferuje innowacyjne rozwiązania do praktyki gospodarczej, a także inicjuje i wspiera ideę przedsiębiorczości wśród naukowców, doktorantów i studentów. Cyklicznie organizuje spotkania z przedsiębiorcami.

Podczas webinariów prowadzonych przez brokerów Sekcji Transferu Technologii, naukowcy z Politechniki Łódzkiej prezentują potencjał opracowanych przez nich rozwiązań z podkreśleniem korzyści i zalet wynikających z ich wdrożenia do przedsiębiorstw z wybranych branż.

W środę, 9 lutego, Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości  PŁ poprowadzi online już czwarte webinarium „Innowacja w Twojej firmie – Brunch z Politechniką Łódzką”. Tym razem polscy przedsiębiorcy z branży odlewnictwa stopów metali nieżelaznych będą mogli zapoznać się z uczelnianą ofertą nowoczesnych rozwiązań będących efektem prac naukowców z Katedry Technologii Materiałowych i Systemów Produkcji na Wydziale Mechanicznym PŁ.

Sekcja Transferu Technologii zaprasza wszystkich naukowców zainteresowanych zaprezentowaniem swoich rozwiązań przedstawicielom stosownych branż przemysłu do zgłoszenia chęci udziału w kolejnych edycjach. Zgłoszenia przyjmują: Grzegorz Kawałek (grzegorz.kawalek@p.lodz.pl) tel. 726 340 243 oraz Katarzyna Szulc (katarzyna.szulc.1@p.lodz.pl) tel. 668 559 080.

Merytoryczne i przyjazne zarazem spotkania w porze brunchowej są nie tylko okazją do zainteresowania przedsiębiorców nowatorskimi technologiami stworzonymi w Politechnice Łódzkiej, ale także okazją do nawiązania kontaktów biznesowych oraz integracji obydwu środowisk. Tematyka webinariów, które odbyły się do tej pory dotyczyła branży opakowaniowej, spożywczej, rolniczej oraz odlewnictwa stopów żelaza. Udział w nich wzięli przedstawiciele 50 przedsiębiorstw.

Źródło: www.p.lodz.pl