Nowi tytularni profesorowie PŁ

Prezydent RP nadał tytuł profesora dwojgu naukowcom z Politechniki Łódzkiej.   Prof. Irena Wasiak z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki prowadzi badania związane m.in. z modelowaniem elementów sieci elektroenergetycznej, oddziaływaniem OZE na tę sieć, poprawą jakości i niezawodności dostawy energii elektrycznej odbiorcom. Dzięki jej udziałowi w projektach europejskich w Instytucie Elektroenergetyki powstało unikatowe w kraju Laboratorium Generacji Rozproszonej, wiodąca w skali europejskiej infrastruktura badawcza.

Pozanaukowe zainteresowania prof. Wasiak to podróże, muzyka klasyczna i teatr, lubi tez ogród i najchętniej w nim odpoczywa.

Prof. Jacek Sawicki z Wydziału Mechanicznego jest specjalistą w inżynierii materiałowej. Opracował wiele innowacyjnych technologii mających potencjał wdrożeniowy, za co otrzymał od Prezesa Rady Ministrów odznakę honorową „Za Zasługi Dla Wynalazczości”. Jest związany z dwoma spin-offami Politechniki Łódzkiej: Hart-Tech – spółka działającej w zakresie zaawansowanych technologii obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej oraz C CUBE P.S.A., której podstawą działalności są badania nieniszczące (NDT) materiałów kompozytowych.

Prywatnie prof. Sawicki uwielbia egzotyczne podróże, kuchnię azjatycką i filmowe klasyki z końca XX w.

 

Źródło: Politechnika Łódzka