Nowe projekty aplikacyjne Politechniki Łódzkiej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o wynikach 7. konkursu na projekty aplikacyjne. Do dofinansowania wybrano 30 spośród 85 złożonych wniosków. Wśród zwycięskich projektów Politechnika Łódzka jest liderem w dwóch projektach, a w trzecim odpowiada za sferę B+R. Łączna kwota dofinansowania przyznana na te trzy projekty wynosi około 28 milionów złotych. Wszystkie projekty NCBiR dofinansuje kwotą 192 milionów złotych.

Lista projektów z udziałem PŁ:

  • System bezinwazyjnego monitorowania i diagnozowania czynnościowych zaburzeń dolnych dróg moczowych za pomocą tomografii elektrycznej oraz ultradźwiękowej.

Instytut Informatyki Stosowanej (lider, dr hab. inż. Volodymyr Mosorov, prof. PŁ), Netrix S.A., Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”. Kwota dofinansowania niemal 9,9 mln zł.

  •  Opracowanie opatrunku wchłanialnego na bazie aktywnego tropokolagenu egzogennego ze skór rybich z dodatkiem zmodyfikowanych nanoproszków węgla.

Katedra Technologii Dziewiarskich i Maszyn Włókienniczych (lider, prof. Zbigniew Mikołajczyk) oraz MITR i Instytut Maszyn Przepływowych, Sancoll sp. z o.o., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kwota dofinansowania około 15,5 mln. zł.

  • Struktury kompozytowe o obniżonej palności i zdefiniowanych cechach biostatycznych z dodatkami ułatwiającymi degradowalność lub kompostowalność.

Specjalistyczny Zakład Tapicerstwa Komunikacyjnego TAPS Maciej Kowalski (lider, kierownik zarządzający dr Sławomir Krauze), Instytut Technologii Polimerów i Barwników, dr hab. inż. Anna Masek, kierownik B+R. Kwota dofinansowania około 2, 87 mln. zł.

 

Źródło: Politechnika Łódzka