Nowe kierunki studiów w Politechnice Łódzkiej

PL_naglowek

Politechnika Łódzka prowadzi studia na 42 kierunkach; są wśród nich nowości, rozszerzające od roku akademickiego 2015/2016 naszą ofertę edukacyjną.

Będziemy prowadzić rekrutację na nowy kierunek studiów pierwszego stopnia:
• inżynieria kosmiczna – kierunek został powołany aby kształcić kadry dla powstającej i dynamicznie rozwijającej się, innowacyjnej dziedziny gospodarki związanej z przemysłem kosmicznym. Absolwenci będą przygotowani do rozwiązywania problemów projektowania i funkcjonowania urządzeń w warunkach kosmosu (i w innych warunkach ekstremalnych). W ramach interdyscyplinarnego programu studiów prowadzone są zajęcia z przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka, chemia) oraz kierunkowych z zakresu inżynierii materiałowej, metodologii prac projektowo-konstrukcyjnych, automatyki, sterowania, programowania sterowników przemysłowych oraz techniki komputerowego wspomagania prac inżynierskich. Rekrutację na studia prowadzi Wydział Mechaniczny, ale zajęcia są prowadzone przez pracowników kilku wydziałów Politechniki Łódzkiej: Mechanicznego, Chemicznego, Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Fizyki Technicznej Informatyki i Matematyki Stosowanej oraz Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki
i Automatyki.

Uczelnia przygotowała również nowe propozycje dla kandydatów na studia drugiego stopnia, kierowane nie tylko do osób z tytułem inżyniera. Są to:
• technologia kosmetyków – kierunek zakłada zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk technicznych, chemicznych, biologicznych i ekonomicznych oraz opanowanie umiejętności praktycznych w dziedzinie produkcji kosmetyków. W trakcie studiów studenci nauczą się projektować produkty kosmetyczne, kierować i zarządzać procesami badania i wprowadzania na rynek kosmetyków, efektywnie je wykorzystywać w gabinetach kosmetycznych i salonach SPA, nawiązywać współpracę z firmami dystrybuującymi surowce kosmetyczne.
• chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia – ten kierunek studiów łączy trzy dyscypliny: chemię, technologię chemiczną i inżynierię materiałową, które będą realizowane przez trzy różne wydziały: Wydział Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej. Kierunek powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z zakresu projektowania, wytwarzania
i badania, jak również wdrażania technologii nowoczesnych materiałów inżynierskich.
• inżynieria biomedyczna – kierunek na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, który powstał jako kontynuacja studiów pierwszego stopnia.
• gospodarka przestrzenna – kontynuacja studiów pierwszego stopnia prowadzonych w Kolegium Gospodarki Przestrzennej. Studia prowadzi Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

Powstał również międzyuczelniany kierunek studiów, techniki dentystyczne, który będzie prowadzony wspólnie przez Wydział Mechaniczny, Wydział Chemiczny i Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Rekrutację na ten kierunek prowadzi Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Obecnie trwają prace przygotowawcze do uruchomienia jeszcze dwóch kierunków studiów pierwszego stopnia.
Przygotowywane nowości to:
• systemy inteligentnego i energooszczędnego budownictwa – studia powołane z myślą o stanowiskach i zadaniach związanych z nowoczesnym i inteligentnym systemem budownictwa. Tylko i wyłącznie połączenie wiedzy z zakresu elektrotechniki, budownictwa, architektury oraz inżynierii środowiska daje interdyscyplinarne kompetencje wymagane dla skutecznego wykonywania zadań z zakresu projektowania, programowania oraz integracji systemów zarządzania w inteligentnych i energooszczędnych budynkach. Program studiów zakłada zajęcia z dziedzin, które będą prowadzone przez trzy wydziały Politechniki Łódzkiej: Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska oraz Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.
• inżynieria zarządzania – nowy kierunek na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Zapewnia przygotowanie inżynierskie w zakresie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych, materiałoznawstwa, grafiki inżynierskiej, mechaniki i inżynierii środowiska. Właściwe proporcje wiedzy i umiejętności z obszaru nauk technicznych oraz nauk społecznych (z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów, prawa, marketingu i wspomagania komputerowego) kształtują sylwetkę nowoczesnego inżyniera menedżera. Studia mają wyposażyć studentów w umiejętności korzystania z wiedzy, zdobywania, selekcji, analizy danych i raportowania, tworzenia opracowań o charakterze techniczno-organizacyjnym, przy wykorzystaniu technik informatycznych, a także kompetencji w zakresie komunikowania się, prezentacji oraz pracy w grupie.

Źródło: www.p.lodz.pl