Nowe kierunki studiów w Politechnice Łódzkiej

Rekrutacja kandydatów na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2018/2019 rozpoczęła się 4 czerwca i potrwa do 16 lipca. Listy przyjętych zostaną ogłoszone dziesięć dni później. W ofercie uczelni jest kilka nowości.
Nowe kierunki studiów w Politechnice Łódzkiej

W roku akademickim 2018/19 Politechnika Łódzka planuje uruchomienie kilku nowych kierunków studiów. Nowa oferta jest zróżnicowana i obejmuje studia licencjackie o profilu praktycznym, studia inżynierskie oraz z studia prowadzone całkowicie w języku angielskim.

NOWOŚCI NA LIŚCIE KIERUNKÓW PŁ

Menedżer żywności i żywienia
Menedżer żywności i żywienia to trwające 3 lata licencjackie studia o profilu praktycznym. Prowadzone będą przez dwa wydziały PŁ: Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Uczelnia planuje przyjąć na pierwszy rok 60 osób.
Electrical Engineering
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ poprowadzi nabór na studia pierwszego stopnia (inżynierskie) na nowo utworzonym programie kształcenia. Studia prowadzone będą całkowicie w języku angielskim. Uczelnia planuje przyjąć na kierunek Electrical Engineering 25 osób.
Analityka Chemiczna
Studia na nowym kierunku będą prowadzone przez Wydział Chemiczny. Trwające 7 semestrów studia zakończą się otrzymaniem tytułu inżyniera. Uczelnia planuje przyjąć 115 osób.

Więcej informacji nt. kierunków poniżej.

Menedżer żywności i żywienia
Nowy interdyscyplinarny kierunek pozwoli uzyskać praktyczną wiedzę obejmującą nowoczesne techniki produkcji żywności, zasady żywienia i konstruowania diet zgodnie z zaleceniami dietetycznymi oraz stosowania tradycyjnych i innowacyjnych składników żywności. Program obejmuje także zagadnienia związane z funkcjonowaniem i trendami na rynku produkcji i dystrybucji żywności, marketingiem usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. W zakresie praktyki biznesowej studenci dowiedzą się jak zarządzać firmą z branży spożywczej, w szczególności gastronomicznej, hotelarskiej, agroturystycznej itp., jak opracować plany działania, rozwoju i inwestycji firmy, a także jak przygotować ofertę handlową, promocję i marketing. Program tworzy więc domkniętą całość, gwarantującą gruntowne wykształcenie. Studia te polecamy szczególnie absolwentom liceów oraz techników o profilu spożywczym, gastronomicznym i ekonomicznym.

Electrical Engineering
Uruchomienie i prowadzenie studiów anglojęzycznych na kierunku Electrical Engineering ma na celu podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji przyszłych inżynierów. Służyć temu będą działania w obszarze internacjonalizacji, takie jak: udział wykładowców z zagranicy, udział studentów z zagranicy w studiach w Łodzi, wyjazdy naszych studentów na jeden semestr na uczelnie zagraniczne.
Studia prowadzone będą w małej grupie. Unowocześniony program będzie zawierał mniejszą liczbę przedmiotów na poszczególnych semestrach, zgodnie z wzorami uczelni zachodnioeuropejskich. W procesie kształcenia część zajęć będzie prowadzona przy zastosowaniu nowoczesnych metod dydaktycznych, takich jak Design Thinking czy Project Based Learning. Studenci zdobędą praktyczne doświadczenie m.in. z zakresu internetowych technik przesyłania i akwizycji danych, co jest szczególnie poszukiwane przez pracodawców. Dzięki studiom prowadzonym w języku angielskim zostaną podniesione kompetencje językowe tak pożądane na rynku pracy.

Analityka Chemiczna
Jest to kierunek, na którym studenci uczą się przeprowadzania analiz substancji chemicznych po względem jakościowym i ilościowym oraz strukturalnym, w wymiarze mikro- i makroanalizy, z zastosowaniem m.in. metod spektroskopowych. Program zapoznaje również studentów z przepisami prawa w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy. Program studiów zawiera wiele zajęć laboratoryjnych, seminariów i projektów, w czasie których można będzie poznać nie tylko sposoby bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, ale także nauczyć się, jak postępować z odpadami, promować zrównoważony rozwój.

ZMIANY W OFERCIE STUDIÓW W PŁ

Na Wydziale Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska, w ramach kierunku architektura studenci mają w tym roku do wyboru dwa programy kształcenia:
· architektura (studia w języku polskim), na której będzie można wybrać jedną z dwóch specjalności: architekturę lub architekturę wnętrz. Nie prowadzimy odrębnie rekrutacji na architekturę wnętrz.
· Architecture (studia w języku angielskim) program prowadzony we współpracy z Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ.
Nowe specjalności wprowadza Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów dla kierunku włókiennictwo i przemysł mody. Studenci od roku 2018/19 będą mogli wybrać jedną z trzech specjalności:
· projektowanie i technologia odzieży w przemyśle mody i dla celów technicznych
· projektowanie i technologia tekstyliów technicznych i dla przemysłu mody
· projektowanie procesów chemicznych we włókiennictwie i przemyśle mody.

Informacje: https://rekrutacja.p.lodz.pl/