Nowe kierunki na uniwersytecie

O nowy kierunek – informatykę – i dodatkowe specjalizacje na ekonomii i gospodarce przestrzennej powiększy się oferta dla przyszłych studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.
Naukę informatyki na ek-socu będzie można rozpocząć już od października tego roku, a nie 12 miesięcy później, jak planowano. – Wcześniej zakończymy remont budynku dawnej przychodni PaLMA, gdzie powstaje Centrum Informatyczno-Ekonometryczne – mówi prof. Jan Gajda, dziekan wydziału. – Centrum będzie gotowe na jesień, więc żeby budynek nie stał pusty, od razu wprowadzimy do niego studentów i wykładowców.
Nabór będzie wolny. Oznacza to, że przyjęci zostaną wszyscy chętni, którzy zdali maturę. – Jakiekolwiek większe wymagania musielibyśmy ogłosić półtora roku wcześniej – wyjaśnia dziekan Gajda. – Nie zrobiliśmy tego, więc to wielka szansa dla absolwentów szkół średnich.
Nowością są również dwie specjalności, po jednej na kierunkach gospodarka przestrzenna i ekonomia. Studenci tego pierwszego jako główny przedmiot swojego zainteresowania będą mogli wybrać regionalistykę. – Ta dziedzina dotyczy problemów z pogranicza gospodarki przestrzennej i ekonomii – wyjaśnia prof. Bogdan Suchecki z Katedry Ekonometrii Przestrzennej. – Absolwenci będą mogli szukać pracy w agencjach oraz fundacjach rozwoju regionalnego czy przy projektach unijnych.
Nowością dla przyszłych ekonomistów będzie natomiast specjalizacja w sektorze publicznym. Prof. Stefan Krajewski: – Będziemy kształcić przyszłych menedżerów sektora publicznego, np. teatrów czy szpitali.
Źródło: Gazeta Wyborcza Łódź