„Nowa normalność” Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2020

Rok 2020 okazał się wielkim wyzwaniem. Przedsiębiorcy musieli wykazać się ogromną elastycznością w zarządzaniu swoimi firmami, ponieważ koronawirus wymusił zmianę zasad biznesowej gry. Trudno znaleźć branżę, na którą światowa pandemia znacząco nie wpłynęła – dla jednych była katastrofalna w skutkach, dla innych okazała się nieoczekiwanym sukcesem.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2020 nie mógłby odbyć się pod hasłem innym niż nowa normalność. Ogólnie określony temat prowokuje do zadania wielu istotnych pytań: czym ma być nowa normalność i czy już w niej funkcjonujemy. Jak w nowej rzeczywistości wygląda organizacja? Czy regulacje prawne nadążają za zmieniającymi się okolicznościami i jakie korekty należałoby w nich ewentualnie wprowadzić?

Kryzys okazał się światowym sprawdzianem solidarności – nie tylko międzypokoleniowej, ale również w sferze zachowań konsumenckich. Wydaje się, że wszyscy bierzemy udział w wielkim eksperymencie. Po kilku miesiącach daleko idącej reorganizacji pracy chcemy zapytać, jak oceniacie życie zawodowe i funkcjonowanie biznesów w warunkach społecznego dystansowania. Chcemy zaprosić Was do dyskusji o tym, co zmieniło się od początku pandemii, a przede wszystkim – które zmiany zostaną z nami na dłużej.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości organizujemy w Polsce od 2008 roku. To międzynarodowa inicjatywa promująca rozwój i aktywną postawę wobec życia. W listopadzie w całej Polsce odbywa się cykl spotkań, warsztatów i dyskusji, których najważniejszym tematem jest szeroko ujmowana przedsiębiorczość.

Harmonogram wydarzeń

Pełna lista wydarzeń oraz możliwość zapisu jest dostępna na stronie: https://tydzienprzedsiebiorczosci.pl/wydarzenia/

 

Źródło: Informacje Organizatora