Nominacje do Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Kapituła Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego wskazała 5 finalistów VII edycji konkursu na najlepszą książkę humanistyczną w Polsce. Członkowie Kapituły wybierali spośród 70 dzieł.

Wśród nominowanych znalazły się następujące pozycje:
• Stefana Konstańczaka „Etyka niezależna w Polsce”, wydaną przez Oficynę Wydawniczą Uniwersytetu Zielonogórskiego,
• Doroty Korwin-Piotrowskiej „Eutoryka. Rzecz o dobrej (roz)mowie”, wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
• Krzysztofa Stachewicza „Doświadczyć prawdziwej rzeczywistości. Prolegomena do filozofii mistyki”. T. 1. „Filozofia doświadczenia mistycznego”, T. 2. „Człowiek wobec doświadczenia mistycznego”, wydaną przez Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM,
• Zbigniewa Szmyta „Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej”, wydaną przez Wydawnictwo Naukowe UAM,
• pracę zbiorową pod redakcją Danuty Ulickiej „Wiek teorii. 100 lat literaturoznawstwa polskiego”, wydaną przez Wydawnictwo IBL.
Serdecznie gratulujemy wszystkim nominowanym!

Źródło: Uniwersytet Łódzki