„Niedopowiedziane biografie…” laureatem IX edycji Nagrody im. Prof. T. Kotarbińskiego

Książka „Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny” napisana przez dra Jakuba Gałęziowskiego, została uznana za najlepszą pracę z zakresu nauk humanistycznych w Polsce przez Kapitułę IX edycji Konkursu im. I Rektora UŁ Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Werdykt ogłoszono podczas gali w Filharmonii Łódzkiej, a autor otrzymał z rąk rektor UŁ prof. dr hab. Elżbiety Żądzińskiej dyplom i nagrodę 70 tysięcy złotych na dalsze badania naukowe.

Konkurs o Nagrodę im. Kotarbińskiego jest wielką promocją badań, publikacji humanistycznych i samej humanistyki. To jedyna tego rodzaju niezależna nagroda w Polsce, przyznawana naukowcom przez instytucję naukową. Na konkurs ustanowiony przez Uniwersytet Łódzki w 2015 roku wpłynęło dotychczas łącznie ponad 540 prac ze 145 polskich ośrodków naukowych. W finałach wszystkich edycji znalazło się 45 wybitnych książek. W tym roku, po raz pierwszy w dziewięcioletniej historii konkursu, Kapituła Nagrody podjęła decyzję o podwyższeniu nagrody z 50 do 70 tysięcy złotych. W opinii samych nominowanych jest to najważniejszy konkurs dla humanistów w Polsce. Humanistycznej refleksji potrzebujemy wszyscy, zwłaszcza w obliczu konfliktów i napięć na świecie.

Jakub Gałęziowski – doktor historii Uniwersytetu w Augsburgu i Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią społeczną, historią mówioną i badaniami biograficznymi. Interesuje się aspektami etycznymi i rolą emocji w badaniach naukowych. Mówi o sobie: „Piekę bułki, zbieram jagody i poziomki, robię dżemy, podlewam kwiatki, słucham Czereśni i na głos czytam dzieciom książki. Odpoczywam w lesie i gdy rozmawiam z ludźmi (historia mówiona). Odkrywam Bliski Wschód, kiedyś w podróżach tam, dzisiaj w przybyszach tu.”

Tematyka mojej książki dotyczy losów polskich dzieci urodzonych w czasie II wojny światowej i tuż po jej zakończeniu: to osoby, które przyszły na świat w sytuacjach naznaczonych wojną, okupacją, pracą przymusową lub niewolą. Ich biologiczni rodzice znajdowali się jednak po przeciwnych stronach barykady: jedno, zwykle matka, było członkiem społeczności okupowanej; drugie, najczęściej ojciec, było najeźdźcą (okupantem). Ukazuję w niej losy polskich dzieci poczętych z relacji o różnym stopniu przymusu/dobrowolności oraz w wyniku wojennej przemocy seksualnej. „Niedopowiedziane biografie” to rezultat pierwszych badań nad polskimi dziećmi urodzonymi z powodu wojny, jak tłumaczę termin children born of war, stosowany od przeszło dwudziestu lat w dyskursie naukowym i humanitarnym

– mówił laureat o swojej książce.

 

Więcej informacji na stronie

 

Źródło: Uniwersytet Łódzki