Naukowiec z UŁ wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk

Prof. Aleksander Welfe, ekonometryk i makroekonomista, kierownik Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, został wybrany pierwszym wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2023-2026. Wyboru czworga wiceprezesów, których kandydatury zgłosił prezes-elekt prof. Marek Konarzewski, dokonano podczas 148. Sesji Zgromadzenia PAN.

Pozostali wybrani wiceprezesi to prof. Dariusz Jemielniak, dr hab. Mirosława Ostrowska i prof. Natalia Sobczak. Prof. Aleksandrowi Welfe w rozpoczynającej się kadencji zostanie powierzona misja związana ze stworzeniem nowej ustawy o PAN oraz sprawy związane ze zmianą ustawową i ustrojową. Zajmie się też m.in. Wydziałem V Nauk Medycznych i komitetami PAN.

Prof. Aleksander Welfe zajmuje się teorią ekonometrii, modelowaniem ekonometrycznym oraz wykorzystaniem modeli do prognozowania procesów ekonomicznych i analiz symulacyjnych alternatywnych polityk gospodarczych. Jest twórcą serii makromodeli gospodarki narodowej Polski opartych na danych kwartalnych i pierwszego w historii makromodelu opartego na danych miesięcznych. Przez ponad dwie dekady współpracował z Lawrencem R. Kleinem, laureatem nagrody Nobla, czego rezultatem jest wspólna książka Principles of Macroeconometric Modeling.

Jest członkiem PAN od roku 2007, członkiem rzeczywistym od 2020 r. Był wiceprezesem łódzkiego Oddziału PAN w latach 2010-2013, a od 2013 r. do chwili obecnej jest prezesem Oddziału PAN w Łodzi. Członek Prezydium PAN od 2013 r. do chwili obecnej.

Członek Academie Europeenne des Sciences, des Arts et des Lettres od 2010 roku. Od ukończenia studiów związany z Uniwersytetem Łódzkim, gdzie kieruje Katedrą Modeli i Prognoz Ekonometrycznych. Od ponad 20 lat pracuje także w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W przeszłości wykładał na University of Pennsylvania i Stanford University. Organizator cyklicznych konferencji naukowych, animator życia naukowego. Założyciel i redaktor naczelny Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics indeksowanego w bazach WoS i SCOPUS Doradca Prezesa NBP w latach 2007-2017, członek Naukowej Rady Statystycznej od 1995 i jej przewodniczący w latach 2005-2019.

 

Źródło: Centrum Promocji UŁ