Naukowcy z Politechniki Łódzkiej w projekcie „sztucznego słońca” powstającego na południu Francji

Katedra Mikroelektroniki i Techniki Informatycznych (KMiTI) przez najbliższe sześć lat będzie kontynuowała współpracę z Organizacją ITER w zakresie projektowania, produkcji oraz integracji systemów diagnostycznych tokamaka ITER. Tokamak ITER będzie największym badawczym urządzeniem termojądrowym na świecie, kamieniem milowym na drodze do wykorzystania fuzji jądrowej jako bezemisyjnego źródła energii.

Organizacja ITER podpisała kontrakt ramowy „Diagnostic Instrumentation and Control Activities” z konsorcjum złożonym z Politechniki Łódzkiejoraz słoweńskiej firmy Cosylab d.d. i firmy ASSYSTEM z siedzibą we Francji.

Cosylab d.d. to wiodący dostawca oprogramowania dla najbardziej zaawansowanych systemów i urządzeń na świecie, m.in. takich jak reaktory termojądrowe. Firma ASSYSTEM świadczy usługi inżynieryjne i zarządzania projektami oraz dostarcza rozwiązania cyfrowe, głównie dla przemysłu jądrowego. W ramach wieloetapowej procedury przetargowej konsorcjum pokonało licznych konkurentów z całego świata.

Jak podkreślają pracownicy Katedry zaangażowani we współpracę

– Jest to kolejny kontrakt ramowy realizowany dla projektu ITER przez pracowników KMiTI w obszarze oprzyrządowania i sterowania dla systemów diagnostyki plazmy. Są to systemy elektroniczno-informatyczne niezbędne do kondycjonowania sygnałów, akwizycji i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym, dostarczania pomiarów do systemu sterowania plazmą, a także całościowego nadzorowania i monitorowania systemów diagnostycznych.
Obecny kontrakt obejmuje cały cykl, od projektu wstępnego aż po przygotowanie dokumentacji produkcyjnej, produkcję i montaż systemów elektronicznych, projekt i implementację oprogramowania, testy końcowe, a także integrację opracowanych systemów z systemami centralnymi tokamaka.

https://p.lodz.pl/uczelnia/informacje-dla-mediow/naukowcy-z-politechniki-lodzkiej-w-projekcie-sztucznego-slonca-powstajacego-na-poludniu-francji