Naukowcy z PŁ poszukują naturalnych środków ochrony roślin

Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło 2020 r. Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin. Na Politechnice Łódzkiej naukowcy prowadzą zaawansowane badania dotyczące biologicznych środków wpływających na hamowanie chorób przechowalniczych owoców i warzyw oraz na kondycję rodzimej pszczoły miodnej.

Na PŁ na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności prowadzone są badania na ochroną roślin

– Każdego roku nawet do 40 proc. światowych plonów ulega zniszczeniu przez szkodniki roślin. W wymiarze finansowym, roczne straty powodowane przez choroby roślin w gospodarce światowej szacowane są na około 220 miliardów dolarów. Szkodniki i choroby nie posiadają paszportów ani nie spełniają wymogów imigracyjnych, a zatem zapobieganie rozprzestrzenianiu się takich organizmów jest ważnym przedsięwzięciem międzynarodowym, które wymaga współpracy wszystkich krajów na świecie – wyjaśnia dr hab. inż. Dorota Kręgiel, profesor w Katedrze Biotechnologii Środowiskowej na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ, prowadząca badania nad ochroną roślin.

Naukowcy z PŁ uważają, że istnieje duża szansa rozwoju rynku dostępnych, bezpiecznych, a przede wszystkim skutecznych naturalnych środków ochrony roślin. Wśród stosowanych metod biologicznej kontroli rozwoju chorób pochodzenia grzybowego na uwagę zasługuje wykorzystanie drożdży niekonwencjonalnych, np. z rodzajów Metschnikowia i Yarrowia.

Więcej w biuletynie informacyjnym PŁ – Życie Uczelni.

Źródło: www.p.lodz.pl