Nauka łączy siły: sieciowanie dla społecznego wpływu – konferencja UŁ dla społeczności akademickiej

Uniwersytet Łódzki połączył siły z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, by jeszcze lepiej dzielić się wiedzą ze społeczeństwem. Dnia 21 lutego (środa) w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi odbyła się konferencja „Nauka łączy siły: sieciowanie dla społecznego wpływu”. Wydarzenie ma na celu pokazanie zalet i konkretnych przykładów współpracy między ośrodkami naukowymi a instytucjami z otoczenia nauki, które z takiej współpracy czerpią symbiotyczne korzyści. Wśród prelegentów i zaproszonych gości nie zabrakło naukowców reprezentujących łódzkie uczelnie, przedstawicieli instytucji kultury, których zadaniem jest popularyzacja nauki, firm współpracujących z uczelniami, jak również grantodawców. Gościem specjalnym był Szymon Bujalski – „Dziennikarz dla klimatu”, popularyzator nauki.

Wydarzenie odbyło się z udziałem Prof. Agnieszki Kurczewskiej, Prorektor ds. współpracy z otoczeniem Uniwersytetu Łódzkiego, oraz Prof. Lucyny Woźniak, Prorektor ds. rozwoju nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.


Współpraca oraz szeroko rozumiane sieciowanie stają się kluczowymi czynnikami wpływającymi nie tylko na rozwój instytucji, ale również na jej otoczenie zewnętrzne. Odkrywamy, że korzyści płynące z aktywności w sieci są znacznie większe niż te, które możemy osiągnąć działając indywidualnie. Poprzez efekt synergii, uzyskujemy nie tylko korzyści finansowe, lecz przede wszystkim społeczne.

Konferencja „Nauka łączy siły: sieciowanie dla społecznego wpływu” to przede wszystkim prelekcje i panele dyskusyjne, podczas których skupimy się na zagadnieniach takich jak:

  • Efektywna współpraca instytucjonalna: jak skutecznie współpracować, budować relacje i wykorzystywać potencjał wspólnego działania?
  • Networking akademicki: jak skutecznie nawiązywać relacje w dynamicznym świecie nauki, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem?
  • Komunikacja z otoczeniem zewnętrznym: jak efektywnie komunikować się z otoczeniem zewnętrznym, przekładając wyniki badań naukowych na język zrozumiały dla społeczeństwa?
  • Nauka dla społeczeństwa : jak osiągać większy wpływ społeczno-gospodarczy wyników badań naukowych (III kryterium)?