Najlepsi z wybitnych

 

„Stypendia do potęgi” – konkurs na jednorazowe stypendia dla szczególnie uzdolnionych studentów Politechniki Łódzkiej miał w tym roku jubileuszową, 10. edycją. Ufundowanych został 16 jednorazowych stypendiów w wysokości 5 000 zł. Dzięki inicjatywie Fundacji Politechniki Łódzkiej laureaci konkursu otrzymują wsparcie, które mogą wykorzystać na dalszy rozwój profesjonalny.

Wszyscy wyróżnieni mogą pochwalić się ponadprzeciętnymi osiągnięciami. Uczelnia jest dumna z ich osiągnięć – mówił na uroczystości rektor prof. Krzysztof Jóźwik, dziekując firmom, które, doceniając potencjał młodych osób, zechciały zainwestować w dalszą realizację ich pasji. Wiceprezydent m. Łodzi Adam Pustelnik szczególnie docenia tę inicjatywę, która pomaga zatrzymać wybitnych młodych ludzi w Łodzi. Znajduje to potwierdzenie w losach laureatów poprzednich edycji. Jak podkreśla dr Dariusz Koperczak prezes Zarządu Fundacji Politechniki Łódzkiej – 80 proc. stypendystów pracuje w łódzkich oddziałach globalnych firm. Tegoroczni mecenasi stypendiów – a była ich w tym roku większa liczba niż w latach poprzednich, już liczą na zasilenie swoich kadr wyłonionymi w programie studentami, którzy w dużej części niebawem skończą studia.  

Laureaci konkursu „Stypendia do potęgi”

16 nazwisk i ogromny dorobek każdego stypendysty. Wszyscy wyróżnieni mogą pochwalić się nagrodami i stypendiami naukowymi, spektakularną działalnością w kołach naukowych, w zespołach realizujących projekty doceniane w kraju i zagranicą. Są autorami i współautorami publikacji, często w czasopismach wysoko punktowanych na liście MEiN oraz referatów na zagranicznych konferencjach. Stypendyści współpracują z firmami, odbywając ambitne staże i praktyki. Mogą pochwalić się nagrodami i wyróżnieniami w konkursach indywidualnych i zespołowych, certyfikatami oraz innymi aktywnościami rozwijającymi ich umiejętności.

Trzy stypendia ufundowała Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Otrzymali je:

 • Jakub Bobrowski, student IFE na kierunku Master in Mechanical Engineering,
 • Małgorzata Rogowska, studentka Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (EEIA) na kierunku Applied Electronics,
 • Natalia Bartłomiejczyk, studentka IFE na kierunku Human-Computer Interaction.

Dwa stypendia ufundowała firma Amazon. Otrzymali je

 • Marcin Pisarski, student IFE na kierunku Master in Mechanical Engineering,
 • Adam Sztamborski, student Wydziału EEIA na kierunku elektronika i telekomunikacja.

Fundatorem także dwóch stypendiów jest Grupa Pietrucha. Laureatami zostali:

 • Anna Baszczyńska z Wydziału Mechanicznego, studentka kierunku inżynieria produkcji,
 • Dominik Bartosik z Wydziału Chemicznego, student kierunku nanotechnologia.

Kolejni laureaci to (obok nazwa firmy będącej fundatorem stypendium):

 • Victoria Buzalski, studentka IFE na kierunku Mechanical Engineering. Fundator stypendium – Fujitsu,
 • Jakub Józiewicz, student Wydziału Chemicznego na kierunku Nanotechnology. Fundator stypendium – Hexagon,
 • Natalia Walczak, studentka IFE na kierunku Human-Computer Interaction. Fundator stypendium – Hitachi Energy,
 • Mateusz Lichman, student Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (FTIMS) na kierunki matematyka stosowana. Fundator stypendium – IDES Consultants
 • Weronika Bałdys, studentka Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska na kierunku inżynieria chemiczna. Fundator stypendium – Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego,
 • Adam Lewczuk, student IFE na kierunku Master of Operations Management. Fundator stypendium – Łódzka Kolej Aglomeracyjna,
 • Natalia Krzyżaniak, studentka IFE na kierunku Human-Computer Interaction. Fundator stypendium – Makolab,
 • Monika Góra, studentka Wydział FTIMS na kierunki informatyka stosowana. Fundator stypendium – Rossmann,
 • Radosław Marciniak, student Wydziału EEIA na kierunku automatyka i sterowanie robotów. Fundator stypendium – Wielton.