Najlepsi nauczyciele na PŁ w mijającym roku


Podczas podsumowania rocznej działalności Samorządu Studenckiego PŁ, we wtorek (18 grudnia), uroczyście zostały ogłoszone wyniki konkursu na Najlepszego Nauczyciela roku akademickiego 2017/2018. Specjalny tytuł Przyjaciela Samorządu otrzymał prof. Sławomir Wiak – rektor PŁ.
Co roku studenci PŁ, w dobrowolnym głosowaniu, oceniają w ankietach swoich wykładowców m.in. za ich zaangażowanie i sposób przekazywania wiedzy. Tegoroczna lista zwycięzców przedstawia się następująco w poszczególnych jednostkach.

Wydział Mechaniczny – dr Marek Małolepszy
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki – dr inż. Piotr Amrozik
Wydział Chemiczny – dr inż. Andrzej Żarczyński
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów – dr Michał Puchalski
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności – dr inż. Katarzyna Dems – Rudnicka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska – dr inż. Michał Gajdzicki
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej – dr inż. Kamil Stokfiszewski
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji – dr inż. Grzegorz Bogusławski
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska – dr Bożena Świątek
Kolegium Logistyki – dr Anita Fajczak-Kowalska
Kolegium Gospodarki Przestrzennej – dr Elżbieta Galewska
Centrum Językowe – mgr Robert Pawłowski
Centrum Kształcenia Międzynarodowego – dr inż. Witold Walas

Organizatorem konkursu na Najlepszego Nauczyciela jest Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej.

Źródło: Informacje Rzecznika Prasowego Politechniki Łódzkiej