Nagrodzono innowacyjny pomysł z Instytutu Papiernictwa i Poligrafii PŁ

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki pierwszej edycji konkursu IMPULS organizowanego w ramach projektu SKILLS. Wśród 10 laureatów jest dr hab. inż. Piotr Przybysz z Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, który otrzymał nagrodę w wysokości 80 tys. złotych na budowę kompaktowego i mobilnego aparatu do jednoczesnego pomiaru kinetyki odwadniania zawiesin włóknistych, zawartości frakcji drobnej i retencji.

Do pierwszej edycji konkursu IMPULS zgłoszono 24 wnioski. W drugim etapie konkursu wzięło udział 14 najwyżej ocenionych przez recenzentów badaczy, którzy prezentowali swoje projekty podczas rozmowy z komisją składającą się ze specjalistów ze środowiska nauki i biznesu. Biorąc pod uwagę rekomendacje komisji konkursowej, Zarząd Fundacji wyłonił 10 laureatów, którzy otrzymali nagrody na łączną kwotę 920 tys. złotych, w tym: 2 nagrody I kategorii, 2 nagrody II kategorii oraz 6 nagród III kategorii.

Projekt SKILLS jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego celem jest doskonalenie kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami i zespołami badawczymi, rozwój umiejętności dotyczących komunikacji naukowej i kształtowanie postaw proinnowacyjnych. W ramach działań w projekcie SKILLS organizowane są m.in. szkolenia z zakresu komunikacji naukowej, szkolenia podnoszące umiejętności z zakresu zarządzania badaniami i zespołami naukowymi, Program Mentoringu, Konkurs INTER, Konkurs IMPULS, Konkurs eNgage, Program PRAXIS czy Akademia Menadżerów Programowych.

Źródło: www.p.lodz.pl

fnp