Nagrody Santander Universidades dla studentów UŁ

Na początku grudnia br. Kapituła nagrody ogłosiła wyniki kolejnej edycji programu Santander Universidades dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego. Łączna wartość nagród to 50 000 zł. Najwyższe nagrody w kwocie 1600 zł otrzymało dziesięcioro studentów, dziesięć osób otrzymało nagrodę w kwocie 1000 zł a 30 studentów i studentek, nagrodę w wysokości 800 zł. Intencją fundatora było wyróżnienie studentów Uniwersytetu Łódzkiego za ich postawę przedsiębiorczą, działalność na rzecz uczelni i poza nią, aktywność społeczną, współpracę z podmiotami zewnętrznymi. Kapituła nagrody składa się z przedstawicieli uczelni, Biura Karier, samorządu studentów.

Współpraca między Santander Bank Polska, a Uniwersytetem Łódzkim rozpoczęła się w 2012 roku. Jej głównym celem jest wspólna realizacja przedsięwzięć o charakterze naukowym o zasięgu krajowym i międzynarodowym, przyczyniających się do rozwoju studentów, doktorantów i pracowników Uczelni oraz współpracy międzynarodowej pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a partnerami zagranicznymi.

Więcej na stronie

 

Źródło: Uniwersytet Łódzki