Nagrody dla młodych chemików z UŁ

Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego ma powody do radości – aż trzy prestiżowe nagrody powędrowały do młodych naukowców – dr Justyny Węgiel i dr Justyny Piechockiej oraz doktoranta Konrada Rudnickiego.
W konkursie „Najlepsze prace doktorskie ‘2019”, organizowanym przez Prezydium Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, przyznano pięć równorzędnych nagród finansowanych przez firmy Polygen, MS Spektrum, LGC Standards, Perlan Technologies oraz Witko. Dwie nagrodzone prace powstały na Wydziale Chemii UŁ.

Jedną z laureatek konkursu została dr Justyna Węgiel za pracę doktorską „Wytwarzanie i zastosowanie ceramicznych elektrod węglowych do oznaczania wybranych związków biologicznie czynnych” napisaną pod kierunkiem dr hab. Sławomiry Skrzypek, prof. UŁ i została wyróżniona nagrodą firmy Polygen w kategorii najlepsza rozprawa z chemii analitycznej. Drugą laureatką została dr Justyna Piechocka za pracę „Wysokosprawna chromatografia cieczowa wybranych pochodnych endogennych tioli” napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Rafała Głowackiego w kategorii najlepsza praca związana z rozwojem technik rozdzielania, ufundowaną przez firmę Perlan Technologies.

Wręczenie nagród będzie miało miejsce w Łodzi w dniach 15-18 września br., podczas inauguracji 25th International Symposium on Separation Sciences, którego współorganizatorem jest Wydział Chemii UŁ.

Natomiast Konrad Rudnicki, doktorant w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii UŁ, znalazł się wśród laureatów nagrody „Travel Award” Dywizji 1 „International Society of Electrochemistry”, za swoją rozprawę, którą przygotowuje pod kierunkiem prof. dr hab. Sławomiry Skrzypek. Nagroda ta przyznawana jest na podstawie dorobku naukowego i osiągnięć młodych naukowców prowadzących badania w obszarze elektrochemii. Konrad Rudnicki znalazł się wśród pięciu nagrodzonych doktorantów z całego świata. Uroczyste wręczenie dyplomu i nagrody pieniężnej odbędzie się w sierpniu podczas 70th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry w Durbanie (Południowa Afryka). W trakcie konferencji nasz doktorant będzie miał swoje pięć minut i wygłosi komunikat – „Ion Transfer Voltammetry for Analytical Screening of Veterinary at the Miniaturized Water – Oil Interface”.


Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Redakcja: Centrum Promocji UŁ