Nagroda za pionierską technologię  

Dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, prof. PŁ została laureatką prestiżowej Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii Naukowiec Przyszłości. Badaczka z Wydziału Chemicznego została nagrodzona za opracowanie wydajnego i selektywnego katalizatora procesu konwersji biomasy do związków istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska.   

Jak wyjaśnia dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, prof. PŁ

Proces przekształcania biomasy odpadowej wymaga zastosowania nanomateriałów. Pełnią one rolę katalizatorów i selektywnie przekształcają biomasę do odpowiednich związków. Opracowaliśmy pionierskie metody syntezy katalizatorówbazując na konkurencyjnych cenowo metalach nieszlachetnych. Zastosowanie tych metod powoduje, że materiały cechuje wysoka aktywność, selektywność oraz stabilność, co z kolei determinuje wysoką wydajność konwersji biomasy odpadowej do pożądanego produktu reakcji.  

Badania docenione przez Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju są realizowane we współpracy z ośrodkami we Francji i Niemczech. Projekt Konkurencyjne katalizatory oparte na metalach nieszlachetnych do konwersji biomasy do związków o ważnym znaczeniu przemysłowym otrzymał finansowanie Narodowego Centrum Nauki w ramach programu SONATA BIS 6.

Dr hab. inż. Agnieszka Ruppert, prof. PŁ przez pięć lat odbywała staż podoktorski w Uniwersytecie w Utrechcie, a następnie w Instytucie Maxa-Plancka w Mülheim. Po powrocie na Politechnikę Łódzką rozpoczęła badania nad nowymi katalizatorami i nanomateriałami stosowanymi w wielu procesach związanych z ochroną środowiska. Wyniki badań opublikowała w prestiżowych czasopismach naukowych (np. ChemSusChem, Catal. Sci. Technol.). Współpracuje z renomowanymi ośrodkami za granicą, m.in. Shibaura Institute of Technology (Tokio) oraz z Uniwersytetem Kalifornijskim (Los Angeles).

Źródło: Informacje Rzecznika Prasowego Politechniki Łódzkiej