Nagroda za diagnostykę wskaźników autyzmu i choroby Parkinsona

Dr inż. Paulina Gątarek z Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej została wyróżniona przez Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, otrzymując nagrodę za najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny chemii analitycznej.

Problematyka badawcza laureatki związana jest z poszukiwaniem innowacyjnych narzędzi analitycznych w diagnostyce chorób układu nerwowego. Głównym nurtem badań prowadzonych przez dr inż. Paulinę Gątarek jest wykorzystanie technik chromatograficznych do oznaczania oraz identyfikacji wybranych metabolitów w płynach ustrojowych dzieci cierpiących na autyzm oraz pacjentów z chorobą Parkinsona.

Celem tych badań jest poszukiwanie nowych wskaźników diagnostycznych i prognostycznych z zastosowaniem różnych podejść biostatystycznych. Dodatkowo, badaczka z Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej podjęła również próbę oceny zaburzeń metabolicznych oraz wpływu stosowanej suplementacji na stężenia określonych metabolitów i stopień nasilenia występujących objawów chorobowych.

Badania prowadzone były we współpracy z lekarzami i specjalistami z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu Navicula w Łodzi oraz lekarzami z Kliniki Neurologii i Udarów Mózgu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi.

Promotorem nagrodzonej rozprawy doktorskiej pt. „Oznaczanie wybranych metabolitów w płynach ustrojowych z wykorzystaniem technik chromatograficznych” jest prof. Joanna Kałużna-Czaplińska.

 

Źródło: Politechnika Łódzka