Nagroda w konkursie EduInspiracje 2016

Projekt realizowany na Wydziale Zarządzania UŁ laureatem w kategorii „Edukacja zawodowa”.

Uniwersytet Łódzki zdobył pierwsze miejsce w konkursie Eduinspiracje 2016 w kategorii „Edukacja zawodowa”. Realizowany w latach 2012-2013 projekt Homoresponsabilis in the Globalized World koordynowany przez dra Janusza Reichela z Wydziału Zarządzania UŁ został doceniony przez kapitułę konkursu za innowacyjne podejście do nauczania i skuteczność w wykorzystaniu rezultatów projektu. Statuetkę wręczono podczas Gali zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 17 listopada 2016 roku.

Projekt miał na celu transfer symulacyjnej gry biznesowej opracowanej przez partnera belgijskiego: organizację Groupe One. Transfer polegał na adaptacji i dostosowaniu gry do lokalnych warunków krajów partnerskich: Polski, Bułgarii oraz Austrii a następnie upowszechnienie jej wśród szkół zawodowych regionu. Gra biznesowa Homoresponsabilis pozwala przećwiczyć w bezpiecznych, symulacyjnych warunkach trudne sytuacje związane z prowadzeniem biznesu w międzynarodowym środowisku. Gracze zmuszeni są reagować podczas gry na problemy ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, które przytrafiają się ich przedsiębiorstwom. Projekt w innowacyjny sposób podejmuje tematykę biznesową, kładąc nacisk na zaangażowanie i współpracę między uczestnikami gry.

– Bardzo nas cieszy to wyróżnienie. Od samego początku bardzo spodobał się nam pomysł wdrożenia innowacyjnego narzędzia edukacyjnego w postaci gry biznesowej. Potwierdzeniem sukcesu jest to, że rezultaty projektu nadal są aktywnie wykorzystywane: odbywają się kolejne sesje gry, które zawsze spotykają się z dużym zainteresowaniem i są wysoko oceniane zarówno przez studentów, jak i uczniów uczestniczących w grze. Mimo iż projekt został zakończony w 2014, sesje warsztatowe odbywają się na bieżąco. Do tej pory zrealizowano kilkadziesiąt sesji, w których wzięło udział już ponad 700 uczestników. Podejście oparte na pedagogice aktywnego uczenia się sprawdza się i warto je rozwijać – przyznaje dr Janusz Reichel, kierownik projektu.

Zwycięski projekt zrealizowany został w ramach programu Leonardo da Vinci. Działania po stronie UŁ realizowane były przez zespół z Wydziału Zarządzania w składzie dr Janusz Reichel, dr Agata Rudnicka, dr Błażej Socha oraz dr Maciej Turała przy wsparciu Karoliny Tomczyk z Biura Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych.

Informacje o projekcie na stronie: https://zarzadzanie.uni.lodz.pl/Stronaglowna/Struktura/KatedraZarzadzaniaMiastemiRegionem/HomoresponsabilisintheglobalizedWorld/tabid/1883/Default.aspx

Źródło: Informacje Wydziału Zarządzania UŁ