Nagroda NOT za najlepszą pracę dyplomową w PŁ

Kolejny Konkurs na najlepszą magisterską pracę dyplomową w Politechnice Łódzkiej ogłasza Łódzka Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Ostateczny termin zgłoszenia to 20 września br.

Konkurs NOT 2019

Zgłoszona praca ma spełniać określone wymogi: powinna być wykonana i obroniona w ostatnim roku, pomiędzy 17 września 2018 r., a 18 września 2019 r., z bardzo dobrym wynikiem. Jej tematyka ma być przydatna dla gospodarki. Do pracy należy załączyć opinię promotora i recenzenta oraz zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające termin obrony.

Prace przyjmuje przewodniczący komisji: dr inż. Adam Rylski (adam.rylski@p.lodz.pl) w budynku Fabryki Inżynierów XXI w., p. 306. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 września br. Nagroda dla zwycięzcy to 2500 PLN oraz 1500 PLN dla promotora.

Źródło: Politechnika Łódzka